ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 228
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Κ. Γιαβής
Β. Καραφουλίδου 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η ιστορία των ιδεών στην Ευρώπη κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα (Διαφωτισμός, Ρομαντισμός, Θετικισμός) και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της περιόδου. Η ιστορία των ιδεών συνδέεται με λογοτεχνικά κείμενα.

Tο μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές/τριες παλαιότερων εξαμήνων που χρωστούν το ΓΣΓ 228 π.π. 

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Καραφουλίδου Βασιλική 2310 997017 208/8 ν.κ.
Επίκ... Γιαβής Κώστας 2310 997537 205 ν.κ.