Κουτσογιάννης Δημήτρης


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997263
Γραφείο: 
312 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 4-6, Τετάρτη 2-3.45

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης είναι αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα  Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εστιάζονται σε τομείς της Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας. Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο της αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στη γλωσσική εκπαίδευση.

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΔΙΔ ΓΛΩ 070 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 ECTS
ΘΕΓ 817 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 10 ECTS

Δημήτρης Κουτσογιάννης (dkoutsog@lit.auth.gr)

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης είναι αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εστιάζονται σε τομείς της Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας (π.χ. γλωσσική εκπαίδευση, μελέτη του εκπαιδευτικού λόγου, μελέτη των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των παιδιών) και αξιοποιεί επιστημονικές παραδόσεις κυρίως από τους χώρους της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, της Κοινωνικής Σημειωτικής και των Σπουδών στο Γραμματισμό. Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο της αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στη γλωσσική εκπαίδευση. Σε πιο πρακτικό επίπεδο ασχολείται με την ανάπτυξη ψηφιακών περιβαλλόντων για την ελληνική γλώσσα (υπεύθυνος της Πύλης για την ελληνική γλώσσα: www.greek-language.gr), με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (υπεύθυνος για την επιμόρφωση των φιλολόγων στη διδακτική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και την ανάπτυξη του σχετικού επιμορφωτικού υλικού) και με την ανάπτυξη περιβαλλόντων για νέας μορφής επιμορφώσεις, όπως η δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων εκπαιδευτικών (http://dialogos.greek-language.gr/). Εργάστηκε 15 χρόνια ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στα ελληνικά:

http://auth.academia.edu/ΔημήτρηςΚουτσογιάννης

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στα αγγλικά:

https://auth.academia.edu/DimitriosKoutsogiannis