ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 520
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Θουκυδίδης

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Ρεγκάκος Aντώνιος 2310 997041 203 ν.κ. ΑΔΕΙΑ