Ρεγκάκος Aντώνιος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997041
Γραφείο: 
203 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα, 11.00-12.00 (κατόπιν συνεννοήσεως)

O Αντώνης Ρεγκάκος σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Freiburg (Πτυχίο 1979, διδακτορικό 1982). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια της Βιέννης, (1994-1995), Freiburg (1991-1997) και από το 1997 είναι Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν ο Όμηρος, η ιστοριογραφία και η ελληνιστική ποίηση.

Έχει γράψει τα βιβλία: (1) Form und Wandel des Machtdenkens der Athener bei Thukydides (Hermes Einzelschriften 48, Franz Steiner Verlag 1984)· (2) Der Homertext und die hellenistischen Dichter (Ηermes Einzelschriften 64, Franz Steiner Verlag 1993)· (3) Apollonius Rhodius und die antike Homererklarung (Zetemata 92, C. H. Beck 1994)· (4) Το χαμόγελο του Αχιλλέα: ζητήματα αφήγησης και ποιητικής στα ομηρικά έπη (Πατάκης 2006)· (5) Επινοώντας το παρελθόν. Γέννηση και ακμή της ιστοριογραφικής αφήγησης στην κλασική αρχαιότητα (Gutenberg 2009) (Βραβείο Aκαδημίας Αθηνών 2011).

Έχει επιμεληθεί την έκδοση των: 1. Beitrage zur antiken Philosophie. Festschrift fur Wolfgang Kullmann  (με τον H.-Chr. Gunther, Franz Steiner Verlag 1997)· (2) Euphrosyne. Studies on Ancient Epic and Its Legacy in Honor of D. N. Maronitis (με τον J. N. Kazazis, Franz Steiner Verlag 1999)· (3) Brill’s Companion to Apollonius Rhodius (με τον Th. Papanghelis, Leiden 2001; 2η έκδ. 2008)· (4) Epea Pteroenta: Beitrage zur Homerforschung. Festschrift fur W. Kullmann zum 75. Geburtstag (με τον M. Reichel Franz Steiner Verlag 2002)· (5) W. Kullmann, Realitat, Imagination und Theorie. Kleine Schriften zu Epos und Tragodie in der Antike (Franz Steiner Verlag 2002)· (6) Brill’s Companion to Thucydides (με τον Αntonis Tsakmakis; Leiden 2006)· (7) La poesie epique grecque: metamorphoses d’un genre litteraire (με τον Franco Montanari; Geneve 2006)· (8) Άθλα και έπαθλα στα ομηρικά έπη, Αθήνα, Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών 2007 (με τον Χ. Τσαγγάλη)· (9) Brill’s Companion to Hesiod (Leiden 2009, με τους F. Montanari και C. Tsagalis)· (10) Narratology and Interpretation: The Content of Narrative Form in Ancient Literature (Berlin-New York 2009, με τον J. Grethlein).

Είναι υπεύθυνος (μαζί με τον F. Montanari) της σειράς Τrends in Classics Supplementary Volumes και του περιοδικού Trends in Classics (Walter de Gruyter), καθώς και μέλος της κριτικής επιτροπής των περιοδικών Wiener Studien, Rivista di Filologia e d'Istruzione classica, Eikasmos. Από το 2006 διευθύνει το τμήμα Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη.

Από τον Νοέμβριο του 2011 είναι Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στην Τάξη των Γραμμάτων και Τεχνών και από τον Οκτώβριο του 2016 αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Χαϊδελβέργης, στην Τάξη της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Μαθήματα

ΣΠΟΥΔΕΣ

1979-1982 Πανεπιστήμιο Freiburg, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Dr. phil.).

1975-1979 Πτυχίο με ειδίκευση Κλασική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Freiburg.


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

(Πανεπιστήμιο Freiburg, 1982) Form und Wandel des Machtdenkens der Athener bei Thukydides (Μορφή και εξέλιξη της αθηναϊκής ιδεολογίας της ισχύος στον Θουκυδίδη) (επόπτης: W. Kullmann).


ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΥΦΗΓΕΣΙΑ

(Πανεπιστήμιο Freiburg, 1991) Apollonios Rhodios und die antike Homererklärung (Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος και η ερμηνεία του Ομήρου στην αρχαιότητα).


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Από τις 10.11.2011 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της "Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας" στην Τάξη των Γραμμάτων και Τεχνών.

1997― καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών. 1994-1995 επισκέπτης καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

1991-1997 υφηγητής, Πανεπιστήμιο Freiburg.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

2005-2009 Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1999-2003 Διευθυντής Τομέα Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. 1984 Form und Wandel des Machtdenkens der Athener bei Thukydides (Hermes Einzelschriften 48), Franz Steiner Verlag.

2. 1993 Der Homertext und die hellenistischen Dichter (Ηermes Einzelschriften 64), Franz Steiner Verlag.

3. 1994 Apollonius Rhodius und die antike Homererklarung (Zetemata 92), C. H. Beck.

4. 2006 Το χαμόγελο του Αχιλλέα: ζητήματα αφήγησης και ποιητικής στα ομηρικά έπη Αθήνα: Πατάκης.

5. 2009 Επινοώντας το παρελθόν. Γέννηση και ακμή της ιστοριογραφικής αφήγησης στην κλασική αρχαιότητα. Αθήνα: Gutenberg.

ΑΡΘΡΑ

1. Zur Biographie des Apollonios von Rhodos, Wiener Studien 105, 1992, σελ. 39-67.

2. Homerische Wörter bei Kallimachos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 94, 1992, σελ. 21-47.

3. Zum Griechenbild in Vergils Aeneis, Antike und Abendland 38, 1993, 112-124.

4. Zeit und Gleichzeitigkeit in den homerischen Epen, Antike und Abendland 41, 1995, 1-33.

5. Lykophron als Homererklärer, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 102, 1994, σελ. 111-130.

6. Fernbeziehungen zwischen den thukydideischen Reden, Hermes 124, 1996,

7. Zur Zeitstruktur der Odyssee, Wiener Studien 111, 1998, 45-66

8. Το ομηρικό κείμενο κατά την αρχαιότητα, Φιλόλογος 93, 1998, 283-300.

9. Χρόνος και ταυτόχρονες πράξεις στα ομηρικά έπη, Φιλόλογος 98, 1999, 429-441.

10. Spannungsstrategien in den homerischen Epen, στο: J. N. Kazazis και A. Rengakos (εκδ.), Euphrosyne. Studies on Ancient Epic and Its Legacy in Honor of D. N. Maronitis, Στουτγάρδη 1999, 308-338.

11. Zur narrativen Funktion der Telemachie, στο: André Hurst και Françoise Létoublon (εκδ.), La mythologie et l'Odyssée. Hommage à Gabriel Germain, Γενεύη 2002, 87-98.

12. The Hellenistic Poets as Homeric critics, στο: F. Montanari (εκδ.), Omero tremile anni dopo, Genova 2002, 143-158.

13. Αristarchus and the Hellenistic Poets, Seminari Romani di Cultura Greca 3, 2000, 325-335.

14. Zu Bakchylides’ Erzähltechnik, στο: A. Bagordo και B. Zimmermann (εκδ.), Bakchylides. 100 Jahre nach seiner Wiederentdeckung, Mόναχο 2000 (Zetemata 106), 101-112.

15. Epic Narrative Technique in Herodotus' Histories, Seminari Romani di Cultura Greca 4, 2001, 253-270.

16. Apollonius Rhodius as a Homeric Scholar, στο: Th. Papanghelis και A. Rengakos, A Companion to Apollonius Rhodius, Brill, Leiden 2001, Mnemosyne Suppl. 217, 193-216.

17. Αφηγηματικότητα, διακειμενικότητα, αυτοαναφορικότητα. Η νέα ερμηνεία της Οδύσσειας, Φιλόλογος 110, 2002-2003, 538-562.

18. Η κλασική φιλολογία τον 21ο αιώνα, στο: A. Ρεγκάκος (εκδ.), Νεκρά γράμματα; Οι κλασικές σπουδές στον 21ο αιώνα, Αθήνα 2002, 13-23.

19. Tempo e narrazione nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, στο: L. Belloni-L. de Finis-G. Moretti, L'officina ellenistica. Poesia dotta e popolare in Grecia e a Roma, Trento 2003, 1-15.

20. Die Argonautika und das «kyklische Gedicht». Bemerkungen zur Erzähltechnik des griechischen Epos, στο: A. Bierl κ.ά. (εκδ.), Antike Literatur in neuer Dichtung (FS J. Latacz), Λιψία 2004, 277-304.

21. Narrativität, Intertextualität, Selbstreferentialität. Die neue Deutung der Odyssee, στο: Michael Reichel και Antonios Rengakos (εκδ.), Epea Pteroenta. Beiträge zur Homerforschung. Festschrift für Wolfgang Kullmann zum 75. Geburtstag, Στουτγάρδη 2002, 173-91.

22. Strategien der Geschichtsdarstellung bei Herodot und Thukydides – oder: Vom Ursprung der Historiographie aus den Geist des Epos, στο: V. Borso κ.ά. (εκδ.), Geschichtsdarstellung. Medien-Methoden-Strategien, Κολωνία 2004, 73-99.

23. Ομηρικό, κύκλιο και ελληνιστικό έπος. Παρατηρήσεις στην αφηγηματική τέχνη του αρχαιοελληνικού έπους, Φιλόλογος 116, 2004, 225-246.

24. Homer and the Historians: The Influence of Epic Narrative Technique on Herodotus and Thucydides, στο: F. Montanari και A. Rengakos (εκδ.), La poésie épique grecque: métamorphoses d’un genre littéraire, Entretiens sur l’antiquité classique, τόμ. 52, Vandoeuvres-Genève 2006, 183-214.

25. "Du würdest Dich in Deinem Sinn täuschen lassen". Zur Ekphrasis in der hellenistischen Poesie, στο: Chr. Ratkowitsch (εκδ.), Die poetische Ekphrasis von Kunstwerkes. Eine literarische Tradition der Großdichtung in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit, Βιέννη 2006, 7-16.

26. Thucydides’ Narrative, στο: Α. Rengakos και A. Tsakmakis (εκδ.), Brill’s Companion to Thucydides, Leiden 2006, 279-300.

27. Ζeit und Erzählung in den Argonautika des Apollonios Rhodios, στο: J. Althoff (εκδ.), Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland, Στουτγάρδη 2007, 43-52.

28. The Smile of Achilles, or the Iliad and its Mirror-Image, στο: Μ. Παΐζη-Αποστολοπούλου-Α. Ρεγκάκος-Χρ. Τσαγγάλης, Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά έπη. Από τα πρακτικά του Ι' συνεδρίου για την Οδύσσεια (15-19/9/2004), Ιθάκη 2007, 101-110.

29. Hesiod's Narrative, στο: F. Montanari - A. Rengakos - C. Tsagalis (επιμ.), Brill's Companion to Hesiod, Leiden, Brill 2009, 203-218.

30. Die Überlieferungsgeschichte der homerischen Epen im Altertum. Eine Skizze, στο: ντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine, and Modern Greek Literature and Culture in honour of J.-Th. Papademetriou, Στουτγάρδη 2009, 83-91.

31. Odyssee, στο: Α. Rengakos και B. Zimmermann (επιμ.), Homer-Handbuch, Metzler Verlag, Στουτγάρδη 2011,120-149.

32. Geschichte des Homertextes, στο: Α. Rengakos-B. Zimmermann (επιμ.), Homer-Handbuch, Metzler Verlag, Στουτγάρδη 2011,167-175.

33. Hesiods Erzähltechnik, στο: Β. Zimmermann, Geschichte der Griechischen Literatur, Handbuch der Altertumswissenschaft, C. H. Beck Verlag, Μόναχο 2011, 101-110.

34. Ηistoriographie, στο: Β. Zimmermann, Geschichte der Griechischen Literatur, Handbuch der Altertumswissenschaft, C. H. Beck Verlag, Μόναχο 2011, 326-417.

35. Narrative and History: the Case of Thucydides, στο: G. Rechenauer - V. Pothou (εκδ.), Thucydides a violent teacher? History and its representations, Göttingen 2011, 49-60.

36. Aethiopis, στο: M. Fantuzzi - Chr. Tsagalis, The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception, Cambridge 2015, 306-317.

37. Narrative Technique in the Epic Cycle, στο: M. Fantuzzi - Chr. Tsagalis, The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception, Cambridge 2015, 154-163.

38. Bemerkungen zum antiken Homertext, στο: M. Meier-Brügger, Homer, gedeutet durch ein großes Lexikon,Βερολίνο 2012, 239-252.  

EΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

1) H.-Chr. Günther–A. Rengakos (εκδ.), Beiträge zur antiken Philosophie. Festschrift für Wolfgang Kullmann, Franz Steiner Verlag, Στουτγάρδη 1997, σσ. 317.

2) J. N. Kazazis-A. Rengakos (εκδ.), Euphrosyne. Studies on Ancient Epic and Its Legacy in Honor of D. N. Maronitis, Franz Steiner Verlag, Στουτγάρδη 1999, σσ. 367.

3) Th. Papanghelis – A. Rengakos (εκδ.), A Companion to Apollonius Rhodius, Brill.

1η έκδ., Leiden 2001, Mnemosyne Suppl. 217, σσ. 362.

2η έκδ., Leiden 2008, Βrill's Companion to Apollonius Rhodius, σσ. 479.

2η έκδ., Brill's Paperback Collection, Leiden 2011.

4) M. Reichel-A. Rengakos (εκδ.), Epea pteroenta. Festschrift für Wolfgang Kullmann, Franz Steiner Verlag, Στουτγάρδη 2002, σσ. 246.

5) A. Pεγκάκος (εκδ.), Nεκρά γράμματα; H Kλασική Φιλολογία τον 21ο αιώνα, εκδ. Πατάκη, Aθήνα 2002, σσ. 260.

6) A. Rengakos (εκδ.), W. Kullmann, Realität, Imagination und Theorie. Kleine Schriften zu Epos und Tragödie in der Antike, Franz Steiner Verlag, Στουτγάρδη 2002, σσ. 320.

7) Α. Rengakos-A. Tsakmakis (εκδ.), Brill’s Companion to Thucydides, Brill, Leiden 2006, σσ. 947. [Ο τόμος βραβεύθηκε το 2007 από το αμερικανικό περιοδικό Choice ως Choice Outstanding Academic Title.]

8) F. Montanari-A. Rengakos (εκδ.), La poésie épique grecque: métamorphoses d’un genre littéraire, Entretiens sur l’antiquité classique, τόμ. 52, Vandoeuvres-Genève 2006, σσ. 334.

9) Hans-Christian Günther-Antonios Rengakos (εκδ.), Heidegger und die Antike, Zetemata. Monographien zur Klassischen Altertumswissenschaft τόμ. 126, C.H. Beck Verlag, Μόναχο 2006, σσ. 303.

10) Μ. Παΐζη-Αποστολοπούλου-Α. Ρεγκάκος-Χρ. Τσαγγάλης, Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά έπη. Από τα πρακτικά του Ι' συνεδρίου για την Οδύσσεια (15-19/9/2004), Ιθάκη 2007, σσ. 427.

11) J. Grethlein-A. Rengakos (εκδ.), Narratology and Interpretation, Trends in Classics Supplementary Volumes, τόμ. 4, Walter de Gruyter Verlag, Βερολίνο 2009, σσ. 630.

12) F. Montanari-A.Rengakos-Chr. Tsagalis (εκδ.), Brill’s Companion to Hesiod, Brill, Leiden 2009, σσ. 430.

13) S. Matthaios-F. Montanari-A. Rengakos, Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts, and Contexts, Trends in Classics Supplementary Volumes, τόμ. 9, Walter de Gruyter Verlag, Βερολίνο 2011, σσ. 590.

14) Α. Rengakos-B. Zimmermann (εκδ.), Homer Handbuch, Στουτγάρδη 2011, σσ. 451.

15) F. Montanari-A. Rengakos-Chr. Tsagalis, Homeric ContextsTrends in Classics Supplementar Volumes, τόμ. 12, Gruyter Verlag, Βερολίνο 2012, σσ. 698.

16) J. Grethlein - A. Rengakos (εκδ.), Griechische Literaturgeschichte. Traditionen, Probleme und Konzepte, Gruyter Verlag, Βερολίνο 2017, σσ. 312.

17) A. Rengakos - P. Finglass - B. Zimmermann (εκδ.), More than Homer Knew. Studies on Homer and His Ancient Commentators, Gruyter Verlag, Βερολίνο 2020, σσ. 528.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ

1. Wolfgang Kullmann, Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη, Αθήνα 1996 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σσ. 198.

2. Eπιστροφή στην Oδύσσεια. Δέκα κλασικές μελέτες, Eκδ. Bάνιας, Θεσσαλονίκη 1998 (σε συνεργασία με I.N. Kαζάζη και Δ.I. Iακώβ), σσ. 367.

3. J. Latacz, Όμηρος. O θεμελιωτής της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, Eκδ. Παπαδήμας, Aθήνα 2000 (μτφρ. E. Σιστάκου), σσ. 242.

4. J. Latacz, H Τροία και ο Όμηρος. Ο δρόμος για τη λύση ενός παλιού αινίγματος, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2001, (μτφρ. Ι. Κεραμέτση-Δ. Σκουρέλλος), σσ. 399.

5. H.-G. Nesselrath, Eισαγωγή στην Aρχαιογνωσία, I. Aρχαία Eλλάδα, Eκδ. Παπαδήμας, Aθήνα 2001 (σε συνεργασία με Δ.I. Iακώβ), 780 σσ.

6. I. Συκουτρής, Mελέτες και άρθρα. Tα γερμανόγλωσσα δημοσιεύματα, (σε συνεργασία με Δ.I. Iακώβ), τόμ. A', MIET, Aθήνα 2001.

7. M. Fantuzzi-R. Hunter, Ο Ελικώνας και το Μουσείο. Η ελληνιστική ποίηση από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την εποχή του Αυγούστου, (σε συνεργασία με Θ. Παπαγγελή), εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002 (μτφρ. Δ. Κουκουζίκα-Μ. Νούσια), σσ. 696.

8. G. S. Kirk κ.ά., Ομήρου Ιλιάδα, Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, Εκδ. University Studio Press.

Τόμος Α (μαζί με Δ. Ιακώβ): Ραψωδίες Α-Δ, (μτφρ. Η. Τσιριγκάκης), Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 616.

Τόμος Β: Ραψωδίες Ε-Θ, (μτφρ. Φ. Φιλίππου), Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 550.

Τόμος Γ: Ραψωδίες Ι-Μ, (μτφρ. Μ. Καίσαρ), Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 592.

Τόμος Δ: Ραψωδίες Ν-Π, (μτφρ. Ρ. Χαμέτη), Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 804.

Τόμος Ε: Ραψωδίες Ρ-Υ, (μτφρ. Μ. Καίσαρ), Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 545.

Τόμος ΣΤ: Ραψωδίες Φ-Ω, (μτφρ. Μ. Νούσια), Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 589.

9. A. Heubeck  κ.ά., Ομήρου Οδύσσεια, Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, Eκδ. Παπαδήμας.

Τόμος Α: Ραψωδίες α-θ, (μτφρ. Μ. Καίσαρ), Αθήνα 2004, σσ. 656.

Τόμος Β: Ραψωδίες ι-π, (μτφρ. Ρ. Χαμέτη), Αθήνα 2005, σσ. 542.

Τόμος Γ: Ραψωδίες ρ-ω, (μτφρ. Φ. Φιλίππου), Αθήνα 2005, σσ. 728.

10. S. Hornblower, Θουκυδδου Ιστορίαι, Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, εκδ. University Studio Press.

Τόμος Α: Βιβλία 1-3, (μτφρ. Φ. Πέτικα), Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 839.

Τόμος Β: Βιβλία 4-5.24, (μτφρ. Φ. Φιλίππου),  Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 748.

Τόμος Γ: Βιβλία 5.25-8.109 (μτφρ. Φ. Πέτικα, Μ. Καίσαρ, Κ. Δημοπούλου), Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 1200 (υπό έκδ.).

11. George A. Kennedy (εκδ.), Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κριτική. Ι.Ν.Σ. - Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 542.

12. F. Montanari, Iστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, (σε συνεργασία με Δ.I. Iακώβ), εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 1183.

13. Β. Powell-I. Morris (εκδ.), A New Companion to Homer. Εγχειρίδιο Ομηρικών Σπουδών, Eκδ. Δ. Ν. Παπαδήμας, Aθήνα 2009, σσ. 929.

14. D. Asheri-A. Lloyd-A. Corcella, Ηροδότου Ιστορίαι, Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, εκδ. University Studio Press.

Τόμος 1ος: Βιβλία Α-Β, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 706.

Τόμος 2ος: Βιβλία Γ-Δ, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 591.

15. Α. Ρεγκάκος - Α. Τσακμάκης, 32 Μελέτες για τον Θουκυδίδη (Brill's Companion to Thucydides) , (σε συνεργασία με Χρ. Τσαγγάλη), εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 930.


ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2002 Διευθυντής και εκδότης της σειράς «Αναγνώσεις του αρχαίου κόσμου» (Αθήνα: Πατάκης)

2006 κ.ε. Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Διευθυντής του Τμήματος Γλωσσολογίας

2007 κ.ε. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Wiener Studien (Βιέννη)

2007 κ.ε. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Eikasmos (Μπολόνια)

2007 κ.ε.: υπεύθυνος για τη διοργάνωση στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. των ετήσιων διεθνών συνεδρίων για τις σύγχρονες τάσεις της κλασικής φιλολογίας (6-8 Δεκ. 2007: Narratology and Interpretation [μαζί με τον Jonas Grethlein]· 5-7 Δεκ. 2008: Language-Text-Literature: Archetypes, Concepts, and Contents of Ancient Scholarship and Grammar [μαζί με τον Σ. Ματθαίο]· 3-6 Δεκ. 2009: Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens [μαζί με τον Α. Μαρκαντωνάτο]· 28-30 Μαΐου 2010: Homer in the 21st century: Orality, Neoanalysis, Interpretation [μαζί με τους Χ. Τσαγγάλη και F. Montanari]). 

2008 κ.ε. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Rivista di Filologia e di Istruzione Classica (Τορίνο).

2008 κ.ε.: εκδότης (μαζί με τον F. Montanari) της σειράς Τrends in Classics Supplementary Volumes και του περιοδικού Trends in Classics (Walter de Gruyter).

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.) και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

* Ομηρική ποίηση

* Ιστοριογραφία

* Ελληνιστική ποίηση