Μεταπτυχιακό Colloquium Τζίνα Καλογήρου 25-01-2022