Σεπτέμβριος 2021.Εξετάσεις.Ανακοίνωση Χρ. Τσίτσιου


Παρακαλούνται όσοι/ες επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΛΦΙ 125.1, ΛΦΙ 126.1, ΛΦΙ 161 με διδάσκουσα την κ. Τσίτσιου να το δηλώσουν με μήνυμά τους στην ακόλουθη διεύθυνση ctsitsiou@lit.auth.gr το αργότερο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Η εξέταση θα γίνει υποχρεωτικά γραπτά και προφορικά όπως και στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους της ακαδημαϊκής χρονιάς.