ΑΕΦ 144 και ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010


Οι εξετάσεις για τα μαθήματα ΑΕΦ 144 και ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010 θα γίνουν με γραπτή εργασία η οποία θα πρέπει να αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο στο elearning μεταξύ 1 και 25 Σεπτεμβρίου. Οι οδηγίες και η βιβλιογραφία για την εργασία έχουν αναρτηθεί στο elearning στη διάρκεια του εξαμήνου.