ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 
Την Δευτέρα 29.03.2021 και ώρα 13.00 θα λάβει χώρα η δημόσια δοκιμασία της διατριβής επί διδακτορία του κ. Ν. Ζαρωτιάδη με θέμα «Σενέκας, Oedipus: Διακειμενικές και μεταδραματικές αναγνώσεις», μέσω του συνδέσμου της πλατφόρμας Zoom: https://authgr.zoom.us/s/99296775028