Λιανέρη Αλεξάνδρα


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997026
Γραφείο: 
209 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 1.30-3.30

Η Αλεξάνδρα Λιανέρη ολοκλήρωσε τη διατριβή της στο πανεπιστήμιο του Warwick, και εργάστηκε ως Junior Research Fellow στο Ινστιτούτο Ελληνικών και Ρωμαϊκών σπουδών του πανεπιστημίου του Bristol, και ως Moses Finley Fellow στο Darwin College, στο τμήμα κλασικών σπουδών του πανεπιστημίου του Cambridge. Ήρθε στο τμήμα κλασικής φιλολογίας του ΑΠΘ το 2011. Υπήρξε επίσης επισκέπτρια ερευνήτρια στο Harvard Centre of Hellenic Studies. 

Στο ερευνητικό της έργο μελετά τον ρόλο της κλασικής αρχαιότητας στη νεώτερη Ευρωπαϊκή ιστορία με έμφαση στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, τη σχέση μεταξύ αρχαίας και νεώτερης ιστοριογραφίας, καθώς και τη θεωρία της μετάφρασης και πρόσληψης των κλασικών κειμένων. 

Η διδασκαλία της επικεντρώνεται στη θεωρία μετάφρασης και πρόσληψης της αρχαιότητας, την ιστοριογραφία, και την ιστορία της αρχαίας και νεώτερης πολιτικής σκέψης.