Λιανέρη Αλεξάνδρα


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997026
Γραφείο: 
209 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 15.00-16.00 & Πέμπτη 16.00-17.00

Η Αλεξάνδρα Λιανέρη ολοκλήρωσε τη διατριβή της στο πανεπιστήμιο του Warwick, και εργάστηκε ως Junior Research Fellow στο Ινστιτούτο Ελληνικών και Ρωμαϊκών σπουδών του πανεπιστημίου του Bristol, και ως Moses Finley Fellow στο Darwin College, στο τμήμα κλασικών σπουδών του πανεπιστημίου του Cambridge. Ήρθε στο τμήμα κλασικής φιλολογίας του ΑΠΘ το 2011. Υπήρξε επίσης επισκέπτρια ερευνήτρια στο Harvard Centre of Hellenic Studies. 

Στο ερευνητικό της έργο μελετά τον ρόλο της κλασικής αρχαιότητας στη νεώτερη Ευρωπαϊκή ιστορία με έμφαση στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, τη σχέση μεταξύ αρχαίας και νεώτερης ιστοριογραφίας, καθώς και τη θεωρία της μετάφρασης και πρόσληψης των κλασικών κειμένων. 

Η διδασκαλία της επικεντρώνεται στη θεωρία μετάφρασης και πρόσληψης της αρχαιότητας, την ιστοριογραφία, και την ιστορία της αρχαίας και νεώτερης πολιτικής σκέψης.  

 

Μονογραφία

A Democracy of the Past: Translating Dēmokratia in Nineteenth-Century Britain, forthcoming, Oxford University Press.

Συλλογικοί τόμοι

Knowing Future Time in and through Greek Historiography (De Gruyter 2016).

The Western Time of Ancient History: Historiographical Encounters with the Greek and Roman Pasts (ed.) (Cambridge University Press, 2011). 

Translation and the Classic: Identity as Change in the History of Culture (co-edited with Vanda Zajko) (Oxford University Press, 2008).

Critical History of Ancient Philosophy, co-edited with Giuseppe Cambiano (forthcoming, Edinburgh University Press).

Companion to the Modern Historiography of Ancient Greece (co-edited with K. Vlassopoulos, forthcoming, Brill).

Companion to the Translation of Greek and Roman Epic (co-edited with R. Armstrong, forthcoming, Blackwell).

Associate editor for the articles in the sections History of Translation and (with S. Matthaios) Ancient Grammatical Theory in G. Giannakis (ed.) Brill Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Brill, 2014

Άρθρα

“Narrating the Gaze of the Vanquished: Death, Visibility, and Historical Time in Thucydides”, in Historical Narratives in Theory and Practice, eds. Nicola Brauch, Stefan Berger, Chris Lorenz, and Joana Seiffert, De Gruyter, forthcoming.

“Impure Temporalities of Concepts in the History of Political Philosophy: The Historiography of Dēmokratia in Late Eighteenth and Nineteenth-Century Britain” in Histories of Philosophy 1800-1950. Ed. Leo Catana and Mogens Laerke, Special Issue of British Journal for the History of Philosophy, forthcoming.

“Thucydides and the Antinomies of Nineteenth-Century Historical Science”, in Cambridge Companion to Thucydides, ed. Polly Low, Cambridge University Press, forthcoming.

“Translation and Classical Reception” Oxford Bibliographies Online forthcoming. 

“Historia Magistra Vitae, Interrupting: Thucydides and the Agonistic Temporality of Antiquity and Modernity.” History and Theory 57, no. 3 (September 2018), 327-348

“The Futures of Greek Historiography”, in Knowing Future Time in and Through Greek Historiography, ed. Α. Lianeri, de Gruyter, 2016.

“On Historical Time and Method. Thucydides’ Contemporary History in Nineteenth-Century Britain”, in A Handbook to the Reception of Thucydides, eds. C. Lee and N. Morley, London: Blackwell, 2015, 176-197.

“A Regime of Untranslatables: Temporalities of Translation and Conceptual History”, in History and Theory, 2014, 53:4, 473-497.

“A Syncretic Antiquity in Translation: Polis and Political Modernity in conflict in Nineteenth-Century Greek Antigones” in Re-imagining the Past. Antiquity and Modern Greek Culture, ed. D. Tziovas. Oxford: Oxford University Press, 2014, 59-80.

“The Divided Legacy of Politikon: Democracy and Conflict through Roman Translation”, in Classics in the Modern World: A ‘Democratic Turn’? eds. L. Hardwick and S. J. Harrison. Oxford University Press, 2013, 33-46.

“Unfounding Classical Times: The Idea and Ideal of Ancient History in Western Historical Thought”, in The Western Time of Ancient History, ed. Alexandra Lianeri, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 3-30.

“Historiographical Estrangement as Critique: The Divided History of Dēmokratia”, in Historein, Theme issue: History between Reflexivity and Critique: Challenging Concepts and Themes, 2010, 131-143.

“Translation Studies”, in The Oxford Handbook of Hellenic Studies. Eds. G. Boys-Stones, B. Graziosi and P. Vasunia, Oxford University Press, 2009, 811-822.

“Still Being Read after so Many Years: Rethinking the Classic through Translation” (with V. Zajko), in Translation and the Classic: Identity as Change in the History of Culture (co-edited with V. Zajko) Oxford University Press, 2008, 1-23.

“The Persian Wars as the ‘Origin’ of Historiography: Ancient and Modern Orientalism in George Grote’s History of Greece”, in Cultural Responses to the Persian Wars: From Antiquity to the Third Millennium. Eds. E. Bridges, E. Hall and P. J. Rhodes. Oxford University Press, 2007, 331-354. 

“Effacing Socratic Irony: Philosophy and Technē in John Stuart Mill’s Translation of the Protagoras”, in Socrates in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Ed. M. Trapp. Ashgate, 2007, 165-184.

“The Homeric Moment? Translation, Historicity and the Meaning of the Classics”, in Classics and the Uses of Reception, eds. C. Martindale and R. Thomas. Blackwell, 2006, 141-152. 

“Translation and the Language(s) of Historiography: Understanding Ancient Greek and Chinese Ideas of History”, in Translating Others. Eds. Theo Hermans, St. Jerome Press, 2006, 67-86.

“Nineteenth-Century Translations of Greek and Roman Philosophy”, in The Oxford History of Literary Translation in English, Vol. 4: 1710-1900. Eds. Peter France and Kenneth Haynes, Oxford University Press, 2006, 473-480. 

“Translation and the Ideology of Culture. Re-appraising Schleiermacher’s Translation Theory”, in Current Writing. Special Issue on Translation Diversity and Power. Ed. I. Dimitriu, 14:2, 2002, 2-18.

“Translation and the Establishment of Liberal Democracy in Nineteenth-Century England: Constructing the Political as an Interpretive Act”, in Translation and Power, eds. E. Gentzler and M. Tymoczko. University of Mass. Press, 2002, 1-30. 

“Translation and the Shaping of Modern Democracy: Conceptions of Liberty and Authority in Nineteenth-Century English Translations of Plato’s Protagoras”, in Translation in Context, eds. Y. Gambier, N.G.S. Salvador and A. Chesterman. John Benjamins, 2000, 163-76.

Βιβλιοκρισίες

“Resisting Modern Temporalities. Towards a Critical History of Breaks in Time”. [Review of Chris Lorenz and Berber Bevernage (eds) Breaking Up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future. Vandenhoeck and Ruprecht, 2013] in History and Theory, Sept. 2014, 53:3, 603-615.

“The Poetics of Ancient Greek Memory and the Historical Imperative”. [Review of: Jonas Grethlein, The Greeks and their Past: Poetry, Oratory and History in the Fifth-Century BCE, 2010, in History and Theory, Oct. 2013], in History and Theory, 52:3, 2013, 451-461.