ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Κωδικός: 
ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το μάθημα προσφέρεται για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Είναι υποχρεωτικό για τους φοιτη­τές και τις φοιτήτριες που ακολουθούν την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών και επιλεγόμενο από όσους και όσες ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος.

Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/ήτριες (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα Κλασικών Σπουδών.

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Λιανέρη Αλεξάνδρα 2310 997026 209 ν.κ. Πέμπτη 1.30-3.30