Βραβεία Καλής Επίδοσης Σπουδαστών - Εμπίστευμα Τσαγκάδα


ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑ ΤΣΑΓΚΑΔΑΣ 

 

Η Σ.450/17-10-18 του Τμήματος Φιλολογίας ενέκρινε τα τρία (3) Πρακτικά, όπως αυτά κατατέθηκαν από τους αντίστοιχους τρεις (3) Τομείς του Τμήματος Επιλογής, για την απονομή των Βραβείων Καλής Επίδοσης Σπουδαστών_Εμπίστευμα Τσαγκάδα και σύμφωνα με τα οποία, επελέγησαν οκτώ (8) άτομα, ως εξής: 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑ

κ.κ Τραϊανού Απόστολος, Σοφία - Δανάη Χρηστίδου, Ζωή Καλαμάρα.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ

κ.κ.  Ιωάννης Μαρκόπουλος, Τιτίκα – Αικατερίνη Αποστολάκη

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩ

κ.κ. Χαρίκλεια Ευγενίδου, Άγγελος Λουκάς, Ζούνη Μαρία

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος