ΡΕΥΜΑΤΑ/ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΓΣΓ 644
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Ρομαντισμός

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσιριμώκου Ελισάβετ 2310 997115 212 ν.κ. Τρίτη 16.00-18.00