ΡΕΥΜΑΤΑ/ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι


Code No: 
ΓΣΓ 644
Credits: 
15 ECTS

Ρομαντισμός

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ 2310 997129 212 ν.κ. Πέμπτη 17.45-18.30, Παρασκευή 13.30-14.45