ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ


Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2018 που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ http://register.auth.gr θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος  Φιλολογίας (2ος όροφος  κτιρίου Διοίκησης)  έως και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, ώρες 11.00-13.30 για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, έχοντας  μαζί τους:

1)      Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία αυτών

2)      Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

3)      Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (βιβλιάριο ασθενείας, κλπ) βεβαιώνει τον Α.Μ.Κ.Α. 

4)      Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (μόνο οι άρρενες φοιτητές)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας