Πλαστήρα-Bαλκάνου Mαρία


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997086
Γραφείο: 
213 ν.κ.

Η Μαρία Πλαστήρα-Βαλκάνου σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1979), στο Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης του Βελγίου (Διδακτορικό 1987). Έχει διδάξει στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1987-1988), στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. (1988-1989, 1989-1990) και στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. από 1991 έως το 1998 ως Λέκτορας και από το 2000 ως Επίκουρη Καθηγήτρια.

Το επίγραμμα, το αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα, το έπος, η ιστοριογραφία και η ελληνιστική ποίηση αποτελούν τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα και τα αντικείμενα της διδασκαλίας της. Έχει γράψει σειρά σχετικών άρθρων.

Πλαστήρα-Βαλκάνου Μαρία

Εργοβιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ

1980-1987
 
Birkbeck College, University of London και Rijksuniversiteit Gent, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Ph. D.)
 
1974-1979
 
Πτυχίο με ειδίκευση Κλασική Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ

(Πανεπιστήμιο Gent, 1987) A Stylistic Commentary on the Epigrams by Antipater of Thessalonica (Επόπτες: G. Giangrande, H. Van Looy).


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1987-1988
 
Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 
1988-1990
 
Επιστημονική Συνεργάτης, Θεολογική Σχολή, Α.Π.Θ.
 
1991-1998
 
Λέκτορας, Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.
 
2000-Σήμερα
 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.
 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΑ (Επιλογή)

 1. “Επίγραμμα ηρωελεγείον Ιππολύτου”, ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ 28 (1998) 209-222.
 2. “Medicine and Fine Cuisine in Plato’s Gorgias”, AC 67 (1998) 195-201.
 3. “Lovers apart: An Epigram by Meleager”, BICS 43 (1998) 181-184.
 4. “Alcmena’s dream in Moschus’ Megara: An interpretation in the light of ancient ονειροκρισία”, Habis 30 (1999) 127-134.
 5. “Love-dreams in the Anthology”, AC 68 (1999) 275-282.
 6. “Dreams in the Novel of Xenophon Ephesius”, SO 76 (2001) 137-149.
 7. “AP 11.281: A Satirical Epitaph on Magnus of Nisibis”, AC 72 (2003) 187-194.
 8. “Agathias AP 11.382: corruption and ostentation, an epigram deriding a physician”, Mnemosyne 56 (Fasc. 5) 590-597.
 9. “The praise of eminent physicians in the Greek Anthology”, ΤιμητικόςΤόμος για τον Καθηγητή Δ. Λυπουρλή, σσ. 441-474, Θεσσαλονίκη 2004.
 10. “Athenion and the Horse”, Αντιφίλησις: Studies on Classical Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of John-Theophanes A. Papademetriou, σσ. 379-385, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009.
 11. “A riddling epigrammatic diptych (Dioscorides AP 7.37 and 7.707)”, Παραχορήγημα Μελετήματα για το Αρχαίο Θέατρο προς τιμήν του Καθηγητή Γ. Μ. Σηφάκη, σσ. 605-626, Ηράκλειο 2010.
 12. “Η Ποίηση στην Αρχαία Μακεδονία”, Στη Μακεδονία από τον 7o αιώνα π. Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα (επιμέλεια Δ. Β. Γραμμένος), σσ. 615-636,  Θεσσαλονίκη 2011.
 13. “The image of Athenians in the Greek Anthology”, υπό δημοσίευση.
 14. “Lampon’s episode in Xenophon’s Ephesiaca: The reformulation of a goatherd”, υπό δημοσίευση στο Symbolae Osloenses 2014.


ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

 • Επίγραμμα
 • Αρχαίο Ελληνικό Μυθιστόρημα
 • Ελληνιστική Ποίηση
 • Έπος
 • Ιστοριογραφία