ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΡΧΑΪΚΗ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 101
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ. Τρίτη 11-12.30
Επίκ... Πλαστήρα-Bαλκάνου Mαρία 2310 997086 213 ν.κ. Τρίτη 11-12, Παρασκευή 11-12
Καθη... Σιστάκου Ευανθία (Εβίνα) 2310 997898 211 ν.κ. Τρίτη 10-11, Τετάρτη 10-11