ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΝΕΦ 622
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Βιβλιογραφία και Σχόλια στον Ερωτόκριτο

Στόχος του ερευνητικού αυτού σεμιναρίου είναι να συμπληρωθεί η «Βιβλιογραφία Ερωτόκριτου» που δημοσίευσε το 2006 ο Σ. Κακλαμάνης στον τόμο Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, τόσο με τη νεότερη βιβλιογραφία (2003 κ.ε.) όσο και ως προς τις παραλείψεις της παλαιότερης (έως το 2003) ώστε στη συνέχεια να καταρτιστεί ένα σώμα σχολίων (πραγματολογικών, υφολογικών, γλωσσικών, κριτικού υπομνήματος, κ.ά.) στην ερωτική μυθιστορία του Κορνάρου, σύμφωνα με όσα έχουν προτείνει οι πολυάριθμες/οι μελετήτριες/ητές που έχουν ασχοληθεί με το έργο. Στη δεύτερη φάση αυτής της διαδικασίας, οι φοιτήτριες/ητές θα εργαστούν με συγκεκριμένο αριθμό μελετών (ανάλογα και με τη γλωσσομάθειά τους, προκειμένου για τις ξενόγλωσσες), αποδελτιώνοντας όσο περισσότερα σχόλια είναι δυνατόν, ενώ παράλληλα θα γίνει έλεγχος του υλικού που έχει συγκεντρωθεί το 2016 από μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ητές του ΑΠΘ στο πλαίσιο ανάλογου μαθήματος που είχε προσφερθεί από τους Τ. Καπλάνη, Τ. Μαρκομιχελάκη και Σ. Σταυρακοπούλου.

Ο τελικός στόχος (και εφόσον εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση) είναι τα σχόλια αυτά να ενταχθούν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να προσφερθεί ένα σημαντικής αξίας εργαλείο για κάθε μελετήτρια/ητή του Ερωτόκριτου στο μέλλον

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Καπλάνης Τάσος Α. 2310 997046 205 ν.κ.