Κυριάκου Πουλχερία


Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 998876
Γραφείο: 
210 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Παρασκευή 17.00-18.00 με email

Η Πουλχερία Κυριάκου σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1989) και στο Ohio State University, ΗΠΑ (MA 1992, PhD 1995). Δίδαξε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1995-1998). Το 1998 διορίστηκε επίκουρος καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή, όπου δίδαξε ως το 2005. Το 2005 διορίστηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 2012 καθηγήτρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αρχαία ελληνική τραγωδία, λυρική ποίηση, έπος, και φιλοσοφία.

Έχει γράψει άρθρα και τέσσερα βιβλία, Homeric Hapax Legomena in the Argonautica of Apollonius Rhodius (Franz Steiner, Stuttgart, 1995), Euripides, Iphigeneia in Tauris. With Introduction and Commentary (De Gruyter, Berlin and New York, 2006), The past in Aeschylus and Sophocles (Berlin/ Boston, 2011) και Theocritus and his native Muse. A Syracusan among many (Berlin/Boston, 2018).

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
AEΦ 104 TPAΓΩΔIA 4 ECTS
AEΦ 142 ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) 6 ECTS
ΑΕΦ 512 ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πουλχερίας Β. Κυριάκου

Kαθηγήτριας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Σχολή Φιλοσοφική

Τμήμα Φιλολογίας

Τομέας Κλασικών Σπουδών

GR-541 24 Θεσσαλονίκη

Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, γραφείο 210

τηλ.:       +2310 99 8876

fax:        +2310 99 7009

email: pbkyriak@lit.auth.gr


ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

• αρχαία ελληνική τραγωδία

• αρχαϊκός λυρισμός

• αρχαϊκή, ελληνιστική και λατινική επική ποίηση

• αρχαία ελληνική φιλοσοφία


ΣΠΟΥΔΕΣ

1985-1989         Πτυχίο με ειδίκευση Κλασικές Σπουδές, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1990-1992         The Ohio State University, Columbus OH, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master (MA)

1992-1995         The Ohio State University, Columbus OH, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού (PhD)


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ (PhD Dissertation): Aristotle’s Poetics: Its Theoretical Foundations and Its Reception in Hellenistic Literary Theory.The Ohio State University, Columbus, OH 1995. (επόπτης Allan J. Silverman)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ

1. Homeric Hapax Legomena in the Argonautica of Apollonius Rhodius (Franz Steiner, Stuttgart, 1995).

2. Euripides, Iphigeneia in Tauris. With Introduction and Commentary (De Gruyter, Berlin and New York, 2006).

3. The past in Aeschylus and Sophocles (Berlin/ Boston, 2011)

4. Theocritus and his native Muse. A Syracusan among many (Berlin/Boston, 2018).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

1. Poulheria Kyriakou & Antonios Rengakos (επιμ.) Wisdom and folly in Euripides (Berlin/Boston, 2016)

2. Poulheria Kyriakou, Antonios Rengakos & Evina Sistakou (επιμ.) Brill’s Companion to Theocritus (υπό έκδοση Leiden)

ΑΡΘΡΑ

1. “Aristotle’s philosophical Poetics”, Μnemosyne 46, 1993, 344-355.

2. “Ιmages of women in Pindar”, Materiali e discussioni per l’  analisi dei testi classici 32, 1994, 31-54.

3. “Empedoclean echoes in Apollonius Rhodius’ Argonautica”, Hermes 122, 1994, 309-319.

4. “Κατάβασις and the underworld in the Argonautica of Apollonius Rhodius”, Philologus 139, 1995, 256-264.

5. “Pergite Pierides: Aemulatio in Vergil’s Ecl. 6 and 10”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 52, 1996, 147-157.

6. “A variation of the Pindaric break-off in Nemean 4”, American Journal of Philology 117, 1996, 17-35.

7. “Αll in the family: Present and past in Euripides’ Andromache”,  Mnemosyne 50, 1997, 7-26.

8. “Aristotle’s Poetics and Stoic literary theory”,  Rheinisches Museum für Philologie 140, 1997, 257-80.

9. “Menelaus and Pelops in Euripides’ Orestes”, Mnemosyne51, 1998, 282-301.

10. “Aeneas’ dream of Hector”, Hermes 127, 1999, 317-27.

11. “The chorus in the Heracles and the Iphigeneia in Tauris of Euripides”,Ελληνικά 49, 1999, 7-27.

12. “Poet, victor, and justice in Bacchylides”, Philologus 145, 2001, 16-33.

13. “Warrior vaunts in the Iliad”, Rheinisches Museum für Philologie 144, 2001, 250-76.

14. “The violence of nomos in Pindar fr. 169a”, Materiali e discussioni per l’ analisi dei testi classici 48, 2002, 195-206.

15. “Κλέος and poetry in Simonides fr. 11 W2 and Theocritus, Idyll 16”,  Rheinisches Museum für Philologie 147, 2004, 221-46.

16. “Epidoxon kydos:  Crown victory and its rewards” Classica et Mediaevalia 58, 2007, 119-58.

17. “Female kleos in Euripides and his predecessors” in: G. Avezzù (ed.), Didaskaliai II, Verona 2008, 241-92.

18. “Philoctetes”, in A. Markantonatos (ed.), Brill’s Companion to Sophocles, Leiden/Boston 2012, 149-66

19. "Poetic representation and nature in the Agathon scene of Aristophanes' Thesmophoriazusae" Classica et Mediaevalia 64, 2013, 139-59.

20. "Notes on Euripides (Electra 1, Hecuba 847)", Ελληνικά 65, 2015, 131-37.

21. “Wisdom, nobility, and families in Andromache” στο Kyriakou & Rengakos (επιμ.),  137-154.

22. “Able leaders and fallible men: success and excess in Iliadic battle exhortations” TC 9 (2017) 22-70.

23. “Narrator and poetic divinities in Apollonius Rhodius' Argonautica", TC 10 (2018), 367-91.