ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 512
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Αισχύλος, Ἀγαμέμνων

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κυριάκου Πουλχερία 2310 998876 210 ν.κ. Παρασκευή 17.00-18.00 με email