ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 240
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

 

Εξεταστέα ύλη 2018-2019

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Καπλάνης Τάσος Α. 2310 997046 205 ν.κ.