ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
AEΦ 141
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσαγγάλης Χρήστος 2310 997254 207 ν.κ.