Τσαγγάλης Χρήστος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997254
Γραφείο: 
207 ν.κ.

O Xρήστος K. Tσαγγάλης σπούδασε κλασική φιλολογία στα πανεπιστήμια Αθηνών (Πτυχίο 1992), King’s College London (M.A. 1993) και Cornell στις Η.Π.Α. (Ph.D 1998). Έχει διατελέσει μεταδιδακτορικός υπότροφος του ΙΚΥ (2000-2001) και έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Κρήτης (2000-2001) και Αθηνών (2001-2008). Από το 2013 είναι Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η επική ποίηση της αρχαϊκής εποχής η μετρική, και το επίγραμμα (αρχαϊκό, κλασικό και ελληνιστικό). Έχει γράψει τα βιβλία: (1) Epic Grief: Personal Laments in Homer's Iliad (Walter de Gruyter 2004)· (2) The Oral Palimpsest: Exploring Intertextuality in the Homeric Epics (Harvard University Press 2008)· (3) Inscribing Sorrow: Fourth-Century Attic Funerary Epigrams (Walter de Gruyter 2008)· (4) From Listeners to Viewers: Space in the Iliad (Harvard University Press, 2012)· (5) Ομηρικές μελέτες: προφορικότητα, διακειμενικότητα, νεοανάλυση (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, ΙΝΣ, 2016)· (6) Early Greek Epic Fragments: Genealogical and Antiquarian Epic (Walter de Gruyter 2017), (7) Τέχνη ραψωδική: η απαγγελία της επικής ποίησης από την αρχαϊκή έως την αυτοκρατορική εποχή (University Studio Press 2018), (b) Omero: Iliade, vol. I: Libri IX-XII, Fondazione Lorenzo Valla (Mondatori 2020), καθώς και μελέτες σχετικά με τον Όμηρο, τον Hσίοδο, τον Bακχυλίδη, τον Hρόδοτο και τον Ξενοφώντα. Έχει συνεκδώσει τους ακόλουθους συλλογικούς τόμους: (1) Μουσάων Αρχώμεθα: ο Ησίοδος και η Αρχαϊκή Επική Ποίηση (Αθήνα 2006) (με τον N. Π. Mπεζαντάκο), (2)  Άθλα και έπαθλα στα ομηρικά έπη. Αθήνα, Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών 2007 (με τον A. Ρεγκάκο), (3) Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Θεωρία και Πράξη (Αθήνα 2008) (με τον Α. Μαρκαντωνάτο), (4) Brill's Companion to Hesiod (Leiden 2009, μαζί με τους F. Montanari και A. Rengakos), (5) Allusion, Authority, and Truth: Critical Perspectives on Greek Poetic and Rhetorical Praxis (Berlin-New York 2010, Walter de Gruyter, με τον Phillip Mitsis), (6) Homeric Hypertextuality, a special issue of the journal Trends in Classics, (2010 Walter de Gruyter), (7) Homeric Contexts: Neoanalysis and the Interpretation of Oral Theory (μαζί με τους F. Montanari και A. Rengakos, Walter de Gruyter 2012), (8) C. Tsagalis (επιμ.), Theban Resonances in Homeric Epica special issue of the journal Trends in Classics, Walter de Gruyter, (2014), (9) M. Fantuzzi and C. Tsagalis (επιμ.), The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception, Cambridge University Press, (2015), (10) C. Tsagalis (επιμ.), Poetry in Fragments: Studies on the Hesiodic Corpus and its Afterlife, Walter de Gruyter (2017), (11) The Winnowing Oar: New Perspectives in Homeric Studies (Walter de Gruyter 2017, με τον Α. Μαρκαντωνάτο), (12) Homer in Performance: Rhapsodes, Narrators, and Characters, University of Texas Press (με τον J. Ready, 2018). Σημαντικές είναι και οι εκτενείς μελέτες του «Poet and Audience: from Homer to Hesiod» (επιμ. F. Montanari & A. Rengakos, Poesie epique grecque: metamorphoses d’un genre litteraire, Entretiens sur l’antiquite classique, Fondation Hardt, 2006), σσ. 79-130· «Ελληνιστικό επίγραμμα: η λόγια εκζήτηση μιας ολιγόστιχης μορφής» (επιμ. Φ. Μανακίδου & Κ. Σπανουδάκης, Αλεξανδρινή Μούσα: συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση (Αθήνα 2008), σσ. 325-416.

 


Ο κ. Τσαγγάλης διδάσκει επίσης στην ενότητα Ελληνικά Γράμματα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι συνεκδότης (με τους Patrick Finglass, Bristol και Simon Malloch, Nottingham) της διεθνούς σειράς Key Perspectives on Classical Research (Walter de Gruyter) και (με τον Jonathan Ready, University of Indiana, Bloomington) του διεθνούς περιοδικού YAGE (Yearbook of Ancient Greek EpicBrill).

 

Μαθήματα

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1988-1992: Πτυχίο Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1992-1993: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Α΄ Κύκλου (MA) στην Κλασική Φιλολογία, University of London, King’s College.

1993-1998: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Β΄ Κύκλου - Διδακτορικό (Ph.D.) στην Κλασική Φιλολογία, Cornell University, Η.Π.Α.

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (PhD Dissertation)

The Improvised Laments in the Iliad, Ithaca, NY: University Microfilm Incorporation, 1998 (επόπτης P. Pucci).

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (MA Thesis)

The Language of the Homeric Similes, London: University of London, King’s College (επόπτης: M.S. Silk)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. 2013-: Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών

2. 2009-2013: Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών

3. 2005-2009: Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

4. 2001-2005: Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

5. 2000-2001: Ειδικός επιστήμων με το Π.Δ. 407/80, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

2000-2001: Διδάσκων στο College Year in Athens.

2000-2001: Διδάσκων στο Arcadia Center for Greek, Mediterannean, Balkan Studies & Research in Athens.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. 1η θέση στην κατηγορία Ανθρωπιστικές Επιστήμες και χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (2019-2022)

2. Βραβείο Αριστείας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017)

3. Ερευνητική υποτροφία, Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2017-2018)

4. Ερευνητική ενίσχυση για το πρόγραμμα Σχολιασμένη έκδοση επικών αποσπασμάτων γενεαλογικής και αρχαιογνωστικής ποίησης της αρχαϊκής εποχής, Επιτροπή Ερευνών, Α.Π.Θ. 2014 (3500 Ευρώ).

5. Κέντρο Κλασικών Σπουδών (Center for Hellenic Studies, Πανεπιστήμιο Harvard), υπότροφος  (Fellow), Ιανουάριος-Ιούνιος 2014.

6. Ερευνητική υποτροφία, Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2010-2011)

7. Ακαδημία Αθηνών, Βραβείο στην Κλασική Φιλολογία (2007).

8. Κέντρο Κλασικών Σπουδών (Center for Hellenic Studies, Πανεπιστήμιο Harvard), υποτροφία θερινής περιόδου (2002).

9. Επισκέπτης καθηγγητής με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus στο πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας (2002).

10. Μετα-διδακτορική υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. (2001-2002).

11. Μεταπτυχιακός υπότροφος του πανεπιστημίου Cornell, τμήμα Κλασικών Σπουδών (1993-1998).

12. Υποτροφία σε φοιτητές που αρίστευσαν κατά το τρίτο έτος των σπουδών τους, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας (1991).

13. Υποτροφία Κληροδοτήματος Παπαδάκη (1989-1992).

 

ΒΙΒΛΙΑ

1. Epic Grief: Personal Laments in Homer's Iliad. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, Band 70, Walter de Gruyter, Berlin-New York 2004.

2. The Oral Palimpsest: Exploring Intertextuality in the Homeric Epics. Hellenic Studies, Harvard University Press, Cambridge, MA & London, England 2008.

3. Inscribing Sorrow: Fourth-Century Attic Funerary Epigrams. Trends in Classics, Band 1, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2008.

4. From Listeners to Viewers: Space in the Iliad, Center for Hellenic Studies/Harvard University Press, Cambridge, MA & London, England 2012.

5. Ομηρικές μελέτες: προφορικότητα, διακειμενικότητα, νεοανάλυση  (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, ΙΝΣ, 2016)

6. Early Greek Epic Fragments I: Genealogical and Antiquarian Epic (Walter de Gruyter 2017)

7. Τέχνη ραψωδική: η απαγγελία της επικής ποίησης από την αρχαϊκή έως την αυτοκρατορική εποχή  (University Studio Press 2018)

8. Early Greek Epic Fragments II: Epics on Herakles: Kreophylos and Peisandros   (Walter de Gruyter 2021)

9. Omero: Iliade, vol. I: Libri IX-XII, Fondazione Lorenzo Valla, Mondatori, Milano 2022

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

1. N. Μπεζαντάκος & Χ. Tσαγγάλης (επιμ.), Μουσάων Αρχώμεθα: ο Ησίοδος και η Αρχαϊκή Επική Ποίηση. Aθήνα 2006.

2. M. Paizi-Apostolopoulou, A. Rengakos & C. Tsagalis (επιμ.), Άθλα και έπαθλα στα ομηρικά έπη. Ιθάκη 2007.

3. A. Mαρκαντωνάτος & Χ. Tσαγγάλης (επιμ.), Aρχαία Eλληνική Tραγωδία: Θεωρία και Πράξη. Aθήνα 2008.

4. F. Montanari, A. Rengakos, and C. Tsagalis (επιμ.), Brill's Companion to Hesiod, Leiden 2009.

5. Phil Mitsis & Christos Tsagalis (eds.), Allusion, Authority, and Truth: Critical Perspectives on Greek Poetic and Rhetorical Praxis  (TCSV, de Gruyter 2010).

6. C. Tsagalis (επιμ.), Homeric Hypertextuality, a special issue of the journal Trends in Classics, (Walter de Gruyter 2010).

7. F. Montanari, A. Rengakos, and C. Tsagalis (επιμ.), Homeric Contexts: Neoanalysis and the Interpretation of Oral Theory, TCSV, vol. 13, Walter de Gruyter, Berlin-New York 2012.

8. C. Tsagalis (επιμ.), Theban Resonances in Homeric Epic, a special issue of the journal Trends in Classics, Walter de Gruyter, (2014).

9. M. Fantuzzi and C. Tsagalis (επιμ.), The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception, Cambridge University Press, (2015).

10. C. Tsagalis (επιμ.), Poetry in Fragments: Studies on the Hesiodic Corpus and its Afterlife, Walter de Gruyter (2017).

11.  C. Tsagalis & A. Μarkantonatos (επιμ.), The Winnowing Oar: New Perspectives in Homeric Studies (Walter ded Gruyter 2017).

12. J. Ready and C. Tsagalis (επιμ.), Homer in Performance: Rhapsodes, Narrators, and Characters, University of Texas Press (2018).

13. C. Tsagalis, P. Finglass, and A. Kelly (eds.), Herakles in Early Greek Epic, (forthcoming 2022). 

 

ΑΡΘΡΑ

1. "The Power of Puns: Traditionality and Innovation in the Meleager Tale in Ovid’s Metamorphoses 8.260-546", Πλάτων 50 (1998) 172-189.

2. "Πεφυζότες ἠΰτε νεβροί: Genealogy and Poetic Imagery of a Homeric Formula", SO 76 (2001) 113-129 = "Πεφυζότες ἠΰτε νεβροί: αρχαιολογία και ποιητική εικονοποιία ενός ομηρικού λογοτύπου", Aρχαιογνωσία 11 (2001) 113-132.

3. "Style and Construction, Sound and Rhythm: Thetis’ Supplication to Zeus (Iliad 1.493-516)", Arethusa 34 (2001) 1-29.

4. "Aφήγηση και αφηγητές στην Oδύσσεια: η περίπτωση της Kυκλώπειας", Θαλλώ 12 (2001) 123-138.

5. "Xenophon Homericus: An Unnoticed Loan from the Iliad in Xenophon’s Anabasis", Cl&M 53 (2002) 101-121.

6. "Ἀνδρομάχη μαινομένη: το διονυσιακό στοιχείο στην Iλιάδα", Eλληνικά 52 (2002) 199-225.

7. "Odyssey 24.191-202: A Reconsideration", WSt 116 (2003) 43-56.

8. "The Homeric Formula νυκτὸς ἀμολγῷ", Cl&M 54 (2003) 5-40.

9. "Viewing from the Walls, Viewing Helen: Language and Indeterminacy in the Teichoskopia", ΕΕΦΣΠΑ 34 (2002-2003) 167-193.

10. "The Poetics of Sorrow: Thetis’ Lament in Iliad 18.52-64", QUCC 76 (2004) 9-32.

11. "Ἀχιλλεὺς Ἑλένην ἐπιθυμεῖ θεάσασθαι: από τα Kύπρια στην Iλιάδα", Eλληνικά 55 (2004) 7-26.

12. "Time Games: Helen, Odysseus, and Intertextuality", ΕΕΦΣΠΑ 35 (2003-2004) 109-125.

13. "Tα μοιρολόγια στην Iλιάδα: Δομή, περιεχόμενο, λειτουργία", Θαλλώ 15 (2004) 51-68.

14. "Detextualizing Homer: Intonation Units, Background Knowledge, and the Proems of the Iliad and the Odyssey", ΕΕΦΣΠΑ 36 (2004-2005) 281-291 = Eranos 103 (2005) 55-62.

15. "Poet and Audience: From Homer to Hesiod", in: F. Montanari & A. Rengakos (eds.), La poésie épique grecque: métamorphoses d’ un genre littéraire. Entretiens sur l’ antiquité classique, vol. 52, Fondation Hardt, Vandoeuvres-Genève. Geneva 2006, 79-130.

16. "Δὶς ἑπτά: Allusive Numbering and Narrative Cross-References in Herodotus 1.86.2 and 7.113.5-115.1", Seminari Romani 7 (2006) 239-250.

17. “Ποίηση και ποιητική στη Θεογονία και στα Έργα και Hμέραι του Hσιόδου”, στο: N. Μπεζαντάκος & Χ. Tσαγγάλης (επιμ.), Μουσάων Αρχώμεθα: ο Ησίοδος και η Αρχαϊκή Επική Ποίηση. Aθήνα 2006, 139-255.

18. “The Metaphor of Sailing and the Athlon of Song: Reconsidering the Nautilia in Hesiod’s Works and Days”, στο: M. Paizi-Apostolopoulou, A. Rengakos & C. Tsagalis (επιμ.),  Άθλα και έπαθλα στα ομηρικά έπη. Ιθάκη 2007, 269-295.

19. "Aινίγματα της επικής αφήγησης: οι παρομοιώσεις στο X της Iλιάδας", Εὐεργεσίη: τόμος χαριστήριος στον Παναγιώτη Ι. Κοντό, Αθήνα 2007, 327-337.

20. “Mεταμορφώσεις του μύθου: ο τρωικός κύκλος στους τρεις μεγάλους τραγικούς”, στο: A. Mαρκαντωνάτος & Χ. Tσαγγάλης (επιμ.), Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Θεωρία και Πράξη. Aθήνα 2008, 33-115.

21. "Tο ελληνιστικό επίγραμμα", στο: F. Manakidou & K. Spanoudakis (eds.), Αλεξανδρινή Μούσα: συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση. Αθήνα 2008, 325-416.

22. "CEG 594 and Euripides' Erechtheus", ZPE 162 (2008) 9-13.

23. "Naming Helen: Localization, Meter and Semantics of a Homeric Character", στο E. Karamalengou & Eu. Makrygianni (eds.), Ἀντιφίλησις. Studies in Honor of Professor I.-Th. Papademetriou, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009, 34-47.

24. "Blurring the Boundaries: Dionysus, Apollo and Bacchylides 17", στο: L. Athanassaki, R. Martin, J. Miller, Apolline Politics and Poetics, Αθήνα 2009, 199-215.

25. "Personal Names and Narrative Techniques in Xenophon’s Anabasis", στο: J. Grethlein and A. Rengakos (επιμ.), Narratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts, TCSV 3, Berlin-New York 2009, 451-479.

26. “Hesiodic Poetry and Poetics”, στο: F. Montanari, A. Rengakos, and C. Tsagalis (επιμ.), Brill's Companion to Hesiod, Leiden 2009, 131-177.

27. “Reading Space: Stage, Narrative and intertext in the Encounter between Diomedes and Glaucus in Iliad 6”, στο: Phil Mitsis & Christos Tsagalis (eds.), Allusion, Authority, and Truth: Critical Perspectives on Greek Poetic and Rhetorical Praxis  (TCSV, de Gruyter 2010), 87-113.

28. “The Dynamic Hypertext: Lists and Catalogues in the Homeric Epics”, στο: C. Tsagalis (ed.), Homeric Hypertextuality, a special issue of the journal Trends in Classics, (2010 Walter de Gruyter), 323-347.

29. "Intertextuality", στο: M. Finkelberg (επιμ.), Homer Encyclopedia, 3 vols. London (Blackwell), 2011, 413-414.

30. "The Heracles Theme: From Inscriptional to Literary Epigram", RFIC 139.1 (2011) 43-100.

31. "De-Authorizing the Epic Cycle: Odysseus' False Tale to Eumaeus (Od. 14.199-359)" στο: F. Montanari, A. Rengakos, and C. Tsagalis (επιμ.), Homer in the 21st Century, TCSV 13, Berlin-New York 2012: 309-345.

32. "Cypria, fr. 19 (PEG 1 & West): A Reconsideration", RFIC 140.2 (2012) 1-33.

33. "Towards an Oral, Intertextual Neoanlysis", TC 3.2 (2012) 209-244.

34. "Typhon and Eumelus' Titanomachy", 5.1 (2013) 19-48.

35. "The Rock of Ajax: Posidippus 19.9 A-B", Lexis 31 (2013) 1-10.

36. "Verses Attributed to the Telegony: frr. 1 and 2 (West)", Classical Quarterly (2014) 64.2: 448-461.

37. "Epic Diction", στο: G. Giannakis (επιμ.), Brill's Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. I, 548-557.

38. "gynaion heineka doron: on Interformularity and Intertraditionality in Archaic Greek Epic"στο: C. Tsagalis (επιμ.), Theban Resonances in Homeric Epica special issue of the journal Trends in Classics 6.2, (2014) 357-398.

39. "Introduction" στο: M. Fantuzzi and C. Tsagalis (επιμ.), The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception, Cambridge University Press, 2015: 1-40.

40. "Telegony" στο: M. Fantuzzi and C. Tsagalis (επιμ.), The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception, Cambridge University Press, 2015: 380-401.

41. "The Gods in the Epic Cycle", στο: J. Clauss, M. Cuyjpers, A. Kahane (επιμ.), Gods in Poetics: Writing Polytheism in Greek Hexameter Poetry (2016) 95-117, Franz Steiner Verlag.

42. "Introduction", στο: C. Tsagalis (επιμ.), Poetry in Fragments: The Hesiodic Corpus and its Afterlife, Walter de Gruyter (2017), xiii-xv.

43. "Placing the Muses: Eumelus frr. 34-35 West", Research Bulletin of the Center for Hellenic Studies 2.2 (ηλεκτρονική έκδοση).

44. “Homeric Resonances: Three Modes of Intertextuality in Literary Epigram”, στο: Y. Durbec, D. Pralon, and F. Trabjer (επιμ.), Homère épigrammatique: La tradition homérique dans les épigrammes grecques et latines (2017), 121-147.

 

45. "Sound-Play in the Hesiodic Catalogue of Women", στο: C. Tsagalis (επιμ.), Poetry in Fragments: The Hesiodic Corpus and its Afterlife, Walter de Gruyter (2017), 191-215.

 

46. "Ἀπ᾽/κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης: Homeric Iconyms and Hittite Answers", στο:  C. Tsagalis and A. Markantonatos (επιμ.), The Winnowing Oar: New Perspectives in Homeric Poetry Walter de Gryuter (2017), 191-214.

 

47. "Introduction", στο: J. Ready and C. Tsagalis (επιμ.), Homer in Performance: Rhapsodes, Narrators, and Characters, University of Texas Press (2018), 1-12.

 

48. "Performance Contexts for Rhapsodic Recitals in the Archaic and Classical Periods", στο: J. Ready and C. Tsagalis (επιμ.), Homer in Performance: Rhapsodes, Narrators, and Characters, University of Texas Press (2018), 29-75.

 

49.  "Performance Contexts for Rhapsodic Recitals in the Hellenistic Period", στο: J. Ready and C. Tsagalis (επιμ.), Homer in Performance: Rhapsodes, Narrators, and Characters, University of Texas Press (2018), 98-129. 

 

50. "Τhe Metanarrative Moment: Rhesus' Horses Revisited", TC 12.1 (2020) 92-113.

 

51. "Panathenaea", στο: C. Pache (επιμ.), Cambridge Encyclopedia of Homer (2020) 187-189.

 

52. "Pisistratus", στο: C. Pache (επιμ.), Cambridge Encyclopedia of Homer (2020) 193-195.

 

53. "The Darkest Hour: Odysseus' Smile and the Doloneia", στο: A. Rengakos, P. Finglass, and B. Zimmermann (επιμ.), More than Homer Knew: Studies on Homer and His Ancient Commentators (In Honor of Franco Montanari), Walter de Gruyter: Berlin 2020,  51-86.

 

54. "Revisiting an Old Crux: Iliad 11.609-610", στο: Ε. Γκαστή (επιμ.), Δόσις ἀμφιλαφής: τιμητικός τόμο για την ομότιμη καθηγήτρια Κ. Συνοδινού, Ιωάννινα 2020, 787-816. 

 

55. "The History of the Homeric Question", Yage 4 (2020) 122-161.

 

56. "Timocreon of Ialysos, frr. 1-4 (= 727-730 PMG)", TC 12 (2020) 228-266.

 

57. "Unplaced Epic Fragments revisited: Eumelus frr. 31-35 West", στο: M. Alexandrou, C. Carey, and G. B. D'Alessio (επιμ.), Song Regained: Working with Greek Poetic Fragments. Walter de Gruyter (2021) 237-248.

 

58. "Boughs and Daggers: Reconsidering Aeschylus' Suppliants", στο: J. J. Price and R. Zelnick-Abramovitz (επιμ.), Text and Intertext in Greek Epic and Drama: essays in Honor of Margalit Finkelberg, Routledge: London 2021, 235-248.

 

59. "Γυναικών Κατάλογος: ένα ειδολογικό υβρίδιο", στο: Β. Λιοτσάκης και Α. Μαρκαντωνάτος (επιμ.), Τιμητικός τόμος για τον Θ. Κακριδή, (υπό δημοσίευση 2021).

 

60. "Neoanalysis", στο: T. Whitmarsch & R. Höchsele (επιμ.), Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, (υπό δημοσίευση 2021).

 

61. "Timocreon of Ialysos, frr. 5-8 (= 731-734 PMG)", TC 13 (υπό δημοσίευση 2021)

 

62. "The Doloneia", στο: J. Ready (επιμ.), Oxford Critical Guide to Homer, (υπό δημοσίευση 2022).

63. ῾"Space and Story: The Iliad and the Odyssey", στο: E. Greensmith (επιμ.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Epic (υπό δημοσίευση 2022).

64. "Creophylus, Oichalias Halosis: A Reappraisal", στο: C. Tsagalis, P. Finglass, and A. Kelly (επιμ.), Herakles inEarly Greek Epic, (υπό δημοσίευση 2022).

65. "Clothes make the man: dressing and arming in Iliad 10", στο: A. Serafim (επιμ.), Non-verbal communication and cultural performance in ancient literature, TCSV (υπό δημοσίευση 2023).

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. “Όμηρος και Aνατολή”, Eλευθεροτυπία (ένθετο Iστορικά, 26-31), 08.07.04.

2. “Προμηθέας: φωτοδότης και λυτρωτής”, Kαθημερινή, 11.08.02.

3. “Hλέκτρα: από τον Hσίοδο στους τραγικούς”, Kαθημερινή, 16.06.02

4. G. Nagy, Homeric Questions (Texas University Press, Austin 1996), βιβλιοπαρουσίαση στην εφημερίδα TO BHMA 26.04.98.

5. "Θουκυδίδης", στο: Μεγάλοι Έλληνες, τρίτομη έκδοση του ΣΚΑΪ και της Καθημερινής, 2010.

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1. Irene de Jong, A Narratological Commentary on the OdysseyἙλληνικά 53.1 (2003) 181-185.

2. Jon Steffens Bruss, Hidden Presences: Monuments, Gravesites, and Corpses in Greek Funerary EpigramClassical World 100 (2007) 312-313.

3. Φλ. Μανακίδου, Στρατηγικές της ΟδύσσειαςJournal of the International Society for the Study of Eurοpean Ideas 2007, 783.

4. Adrian Kelly, A Referential Commentary and Lexicon to Homer, Iliad VIII, BMCR 2008 (2008.1.25).

5. A. Sutter, LamentClassical World 103.4 (2010) 545-546.

6. Aceti (C.), Leuzzi (D.), Pagani (L.) (edd.) Eroi nell Iliade.
 Personaggi e strutture narrativeClassical Review 59.2 (2009) 333-335.

7. St. Reece, Homer's Winged Words: The Evolution of Early Greek Epic Diction in The Light of Oral Theory. Leiden-Boston 2009, Classical World 2011.

8. Α. Sens, Asclepiades of Samos. Oxford 2010, Classical World 105.2 (2012) 299-300.

9. James I. Porter, The Origins of Aesthetic Thought in Ancient Greece. Cambridge, Classical Journal ( 2012.07.10, pp. 1-3.).

10. S. Said, The Odyssey & Homer, Oxford 2011, BMCR 2012 (2012.02.03).

11. E. Minchin (ed.), Orality, Literacy and Performance in the Ancient World, vol. 9 of the series Orality and Literacy in the Ancient World, Leiden, Brill 2012, Ancient History Bulletin (2012) 128-130.

12. Irene J.F. de Jong (ed.), Space in Ancient Greek Literature, Studies in Ancient Greek Narrative, Volume Three, Mnemosyne Supplements 339, Brill, Leiden 2012, Mnemosyne  (2013) 846-851.

13. M. Obryk, Unsterblichkeitsglaube in den griechischen Versinschriften, UaLG, Band 108, Walter de Gruyter, Berlin-New York, Sehepunkte 2-13.

14. V. Garulli, Byblos Lainee: Epigrafia, Letteratura, Epitafio, Eikasmos (Quaderni Bolognesi di Filologia Classica), Studi 20, Bologna 2012, Lexis 31 (2013) 435-438.

15. G. Lambin, Le Chanteur Hésiode. Presses Universitaires de Rennes, 2012, Gnomon 87 (2015) 359-360.

 

16. B. Currie, Homer's Allusive Art, Classical Journal (2017), 1-3.

 

17. Bernd Lorenz, Griechische Grabgedichte Thessaliens: Beispiele für poetische Kleinkunst der Antike. Kalliope – Studien zur griechischen und lateinischen Poesie, 16. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019, Exemplaria Classica(forthcoming 2020).

 

18. Alex C. Purves, Homer and the Poetics of Gesture. New York: Oxford University Press, 2019. Pp. Xii, 214 85. ISNB 9780190857929, Classical World (forthcoming 2020).

 

19. Marta González González, Funerary Epigrams of Ancient Greece: Reflections on Literature, Society and Religion. London: Bloomsbury Academic, 2019. Pp. 213, Bryn Mawr Classical Review (forthcoming 2020).

 

20. M. Kanellou, I. Petrovic, and C. Carey (eds.), Greek Epigram from the Hellenistic to the Early Byzantine Era, Oxford University Press, Oxford 2019, Classical Review (forthcoming 2020).

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

1217

1062 (διεθνείς)

155 (ελληνικές)

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

1. E. Δ. Kαρακάντζα, Aρχαίοι ελληνικοί μύθοι. O θεωρητικός λόγος του 2Oού αιώνα για τη φύση και την ερμηνεία τους, Aθήνα 2004.

2. K. Aλεξοπούλου, Mορφές χρονικότητας στον Όμηρο, Aθήνα 2004.

3. M. Lefkowitz, Θεοί και Aθάνατοι, μτφρ. A. Mελίστα, Aθήνα 2005.

4. J.-P. Vernant, Mύθος και κοινωνία στην αρχαία Eλλάδα, μτφρ. K. Aλεξοπούλου, Σ. Γεωργακόπουλος, Aθήνα 2006.

5. Luc Brisson, O Πλάτων, οι λέξεις και οι μύθοι, μτφρ. Σ. Oικονόμου, Aθήνα 2006.

6. Nicole Loraux (επιμ.), Aρχαία Eλλάδα γένους θηλυκού, μτφρ. M. Kουνεζή – Π. Σκόνδρας, Aθήνα 2006.

7. Claude Calame, Oέρωτας στην Aρχαία Eλλάδα, μτφρ. Π. Στέφος, Aθήνα 2006.

8. Neil Hopkinson, Aνθολογία ελληνιστικής ποίησης, μτφρ. A. Tάτση, Aθήνα 200671

9. E. Bakker - I. F. de Jong - H. van Wees, Eγχειρίδιο ηροδότειων σπουδών, μτφρ. K. Δημοπούλου, Aθήνα 2007.

10. H. Maehler & M. Willcock, Πίνδαρος-Βακχυλίδης, μτφρ. Κ. Δημοπούλου, Αθήνα 2010.

11.  Α. Ρεγκάκος - Α. Τσακμάκης, 32 Μελέτες για τον Θουκυδίδη (Brill's Companion to Thucydides(σε συνεργασία με Α. Ρεγκάκο), εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 930.

12. V. Gray, Ξενοφών: περί διακυβέρνησης (Xenophon on Government), εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2011.

13. I. J. F. de Jong, Αφηγηματολογικό υπόμνημα στην Οδύσσεια (A Narratological Commentary on the Odyssey), εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011.

14. A. Markantonatos (επιμ. αγγλ. έκδοσης), Σοφοκλής: Τριάντα δύο μελέτες (Brill's Companion to Sophocles), εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2019.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. “Helen and the Language of Fragility in the Iliad.” V Cornell-Harvard-Lille Classics Colloquium (Helen in Ancient Myth, Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, 17-20.05.1995).

2. “The Poetics of Sorrow: The Improvised Laments in Homer’s Iliad.” Δελφοί (31.07-12.08.2000).

3. “Aφήγηση και αφηγητές στην Oδύσσεια: η περίπτωση της Kυκλώπειας.” Σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ρέθυμνο (16.03.2001).

4. “Aφήγηση και αφηγητές στην Oδύσσεια: η περίπτωση της Kυκλώπειας.” Σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Χανιά (16.01.2001).

5. “Aφήγηση και αφηγητές στην Oδύσσεια: η περίπτωση της Kυκλώπειας.” Σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ηράκλειο (24.11.2000).

6. “Ἀνδρομάχη μαινομένη: μαινάδες και μαιναδισμός στην Iλιάδα.” Πανεπιστήμιο Κρήτης (05.05.2001).

7. “Πάνω σ’ ένα ξένο τείχος, μέσα σ’ ένα ξένο ποίημα: η γλώσσα της Eλένης στην Tειχοσκοπία.” Πανεπιστήμιο Πατρών (13.03.2002).

8. “Ἀχιλλεὺς Ἑλένην ἐπιθυμεῖ θεάσασθαι: από τα Kύπρια στην Iλιάδα.” Πανεπιστήμιο Αθηνών (26-29.11.2002).

9. “Νυκτὸς ἀμολγῷ: Tracing Origins, Reading Imagery.” Πανεπιστήμιο Aaarchus (17.05.2003).

10. “Tα μοιρολόγια στην Iλιάδα: δομή, περιεχόμενο, λειτουργία.” Σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ιθάκη (27-31.08.2003).

11. "Blurring the Boundaries: Dionysus, Apollo, and Bacchylides 17," στο Διεθνές Συνέδριο Apolline Politics and Poetics (4-11.07.2003), Δελφοί, Πoλιτισιτκό Κέντρο Δελφών.

12. “H μεταφορά του θαλάσσιου ταξιδιού και το ἆθλον της αοιδής: Eπανεξετάζοντας τη «Nαυτιλία» στα Ἔργα καὶ Ἡμέραι του Hσιόδου.” 10ο Διεθνές Συνέδριο Ομηρικής Φιλολογίας, Ιθάκη (15-19.09.2004).

13. “Aινίγματα της επικής φωνής: οι παρομοιώσεις στο X της Iλιάδας.” Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Colloquium, 8.11.2004.

14. “Poet and Audience: From Homer to Hesiod.” La poésie épique grecque: métamorphoses d’ un genre littéraire. Fondation Hardt, Vandoeuvres-Γενεύη (21-26 Αυγούστου 2005).

15. “Intertextual Fissures: The Returns of Odysseus and the New Penelope.” 4th Marks Conference με θέμα Myth and the New Science (Mythography as Psychography), Centre for the Greek and Roman Tradition (27-29.07.2006, Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ).

16. “Euripides' Erechtheus, CEG 594, and the riddle of its unknown author.” XVIII Cornell-Harvard-Lille Classics Colloquium (Le thrène dans la tragédie grecque, 6-8.06.2007, Πανεπιστήμιο της Λωζάνης).

17. “Personal Names and Narrative Techniques in Xenophon’s Anabasis.” Narratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts (6-8.12.2007, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

18. “Intertextual Fissures: The Returns of Odysseus and the New Penelope.” Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. 17.04.2008.

19. “Euripides' Erechtheus, CEG 594, and the riddle of its unknown author.” Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. 22.04.2008.

20. “Σκηνικός, αφηγηματικός, και διακειμενικός χώρος στην εταιρική ομιλία Διομήδη και Γλαύκου.” 23ο Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας, Ιθάκη, 16-18 Σεπτεμβρίου 2008.

21. “Euripides' Erechtheus, CEG 594, and the riddle of its unknown author.” Πανεπιστήμιο Durham, 29.10.2008.

22. “Intratextual Lies, Intertextual Truth: Odysseus' False Tales.” Symposium in Honor of Pietro Pucci, Cornell University, Ithaca, NY, 17-18.04.2009.

23. "Reading Epic Space: Narrative and Intertext in the Episode between Diomedes and Glaucus (Il. 6.119-326)." Σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίαςi, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 8 Aυγούστου 2009.

24. "Αφηγηματολογία, αυτοαναφορικότητα και διακειμενικότητα στην Οδύσσεια: το επεισόδιο του Κύκλωπα." Η διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 12-13 Μarch 2010, Νea Smyrni.

25. "De-Authorizing the Epic Cycle: Odysseus' False Tale to Eumaeus (Od. 14.199-359)." 4th Trends in Classics International Conference, "Homer in the 21st Century: Oral Poetry, Neoanalysis, and Interpretation". 28-30.05.2010 (Αristotle University of Thessaloniki).

26. "The Heracles Theme: From Inscriptional to Literary Epigram."  L'épigramme dans tous ses états: épigraphiques, littéraires, historiques, Collegium de Lyon, 3-4.06.2010.

27. “The Hesiodic Catalogue of Women: Some Considerations”, Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Delphi, 19.07.2010.

28. "Telegony revisited: frr. *1 and *2 (West)", 25.07.2011, Seminars on Ancient Greek Literature an Culture.

29. “The Iliad, the Odyssey, and the spectrum of Greek myth”, Cornell University, September 7, 2011.

30. “Telegony Revisited: frr. *1 and *2 (West)”, Cornell University, September 9, 2011.

31. “Towards an Oral, Intertexual Neoanalysis”, New York University, 12 September, 2011.

32. Δὶς ἑπτά: “Allusive Numbering and Narrative Cross-References in Herodotus 1.86.2 and 7.113.5-115.1”, New York University, 14 September, 2011.

33. “Telegony Revisited: frr. *1 and *2 (West)”, Columbia University Classics Seminar, September 15, 2011.

34. "Narrative Development and Poetic Technique in Inscribed Epigram", American School of Classical Studies at Athens, 12 Δεκεμβρίου 2011.

35. "Ιλιάδα, Οδύσσεια και Επικός Κύκλος", Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 13 Δεκεμβρίου 2011.

36. “Cypria, fr. 19 (Bernabé, West)”, Netherlands Institute at Athens, 30 Μαρτίου, 2012.

37. "Οδύσσεια και αφηγηματολογία", Γυμνάσιο Βασιλικών, 2 Μαΐου 2012.

38. "The Fragmentary Muse: The Poetry of Eumelus of Corinth", Δελφοί, 26.8.2013.

39. "gynaion heineka doron: On Interformularity and Intertraditionality in Archaic Greek Epic", University of Indiana at Bloomington, 27.02.2014.

 

40. "gynaion heineka doron: On Interformularity and Intertraditionality in Archaic Greek Epic", NYU Classics Colloquium, 27.03.2014.

 

41. "Placing the Muses: Eumelus, frr. 34-35 West", Center for Hellenic Studies Research Symposium, April 26-27, 2014, Washington, DC.

 

42. "gynaion heineka doron: On Interformularity and Intertraditionality in Archaic Greek Epic", UPenn Classics Colloquium, 1.05.2014.

 

43. "Unplaced Epic Fragments revisited: Eumelus frr. 31-35 West"University College London, Conference on Editing Poetic Fragments, 2-4.07.2014.

 

44. "Rhapsodic Recitals in the Archaic and the Hellenistic Periods: Four Case Studies", King's College London, 18.5.2015. 

 

45. "Boughs and Daggers: Reconsidering Aeschylus' Suppliants", University of Tel Aviv, 5-6 June 2017.

 

46. "Η ησιόδεια επική ποίηση: ειδολογικά και ερευνητικά ζητήματα", Κύκλος ομιλιών της Ακαδημίας Αθηνών για την επική ποίηση, 5 Οκτωβρίου 2017.

 

47. "Γενεαλογικό έπος: Κιναίθων, Άσιος, Ηγησίνους, Χερσίας, Ναυπάκτια ἔπη", Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 28.3.2019.

 

48. "Γυναικών Κατάλογος: ένα ειδολογικό υβρίδιο;", Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 29.3.2019.

 

49. "The Shaping of Iliad 10: A New Approach", Πανεπιστήμιο Freiburg, 24.7.2019.

 

50. "Η αναβάθμιση των κλασικών γραμμάτων στη μέση εκπαίδευση: διαπιστώσεις και προτάσεις", Aκαδημία Αθηνών, 4.12.2019.

 

51.  "Ξαναδιαβάζοντας τη Δολώνεια, ερμηνεύοντας την Ιλιάδα", Πανεπσιτήμιο Πελοποννήσου, 5.12.2019.

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συνεκδότης (μαζί με τους Patrick Finglass, Bristol και Simon Malloch, Nottingham) της διεθνούς σειράς Key Perspectives on Classical Research (Walter de Gruyter) 

Συνεκδότης (μαζί με τον Jonathan Ready, University of Indiana, Bloomington) του διεθνούς περιοδικού YAGE (Yearbook of Ancient Greek Epic) που εκδίδεται από τον οίκο Brill.

Βοηθός εκδότη της επιστημονικής σειράς TCSV (Trends in Classics Supplementary Volumes), εδκότες: F. Montanari & A. Rengakos, Walter de Gruyter.

Reader για τα περιοδικά American Journal of Philology, Classical World, Trends in Classic, Classical Journal, Mnemosyne, Ancient History Bulletin, Gnomon, Sehepunkte, Lexis.

Reader για τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press

Εξωτερικός κριτής για το Research Foundation Flanders (FWO)

Υπεύθυνος των σειρών ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ και ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ των εκδόσεων Μεταίχμιο (2004-).

Μέλος Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΛΠ 10 του Ε.Α.Π.

Είμαι ή έχω υπάρξει επόπτης ή σύμβουλος διδακτορικών διατριβών στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Australian National University, University of Columbus Ohio και έχω επίσης διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Όμηρος

Ησίοδος

Επικά αποσπάσματα της αρχαϊκής εποχής

Επίγραμμα