ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II


Κωδικός: 
ΛΦI 161
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Aντίστροφο - Eυθύ

Υλικό και πληροφορίες για το μάθημα ΛΦΙ 161 ‘Ευθύ-Αντίστροφο Λατινικών’ θα αναρτώνται στη διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8981, στην πλατφόρμα e-learning της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Τσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη 2310 997373 204 ν.κ. Δευτέρα, 13.30-14.30 Τετάρτη, 18.30-19.30