Τσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997373
Γραφείο: 
204 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα, 18.30-19.30 & Τετάρτη, 11.00-12.00

Η Χρυσάνθη Τσίτσιου-Χελιδόνη γεννήθηκε στην Τρίπολη (ν. Αρκαδίας) στις 2 Απριλίου 1967. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην Κλασική Φιλολογία (1984-1989). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, στο Τμήμα Ανατολικών και Αρχαιογνωστικών Επιστημών, του οποίου αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1999. Δίδαξε αρχικώς βάσει του ΠΔ 407/80 και στη συνέχεια ως λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2000-2003 και 2003-2009 αντίστοιχα). Από το Σεπτέμβριο 2009 υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ποίηση της εποχής του Αυγούστου
 • Ρωμαϊκή ιστοριογραφία
 • Αρχαία Ρητορική
 • Αρχαία Λογοτεχνική Κριτική και Θεωρία

 

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΛΦI 125 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I 5 ECTS
ΛΦI 161 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II 6 ECTS
ΛΦI 162 ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορικά) 12 ECTS
ΛΦI 163 ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) 6 ECTS

Χρυσάνθη Τσίτσιου-Χελιδόνη

Σπουδές

1984
Εισαγωγή στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (σειρά επιτυχίας: 9η)

1989
Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας (Βαθμός: 9.03 (Άριστα))

1993-1999
Διδακτορικό, Σχολή Ανατολικών και Αρχαιογνωστικών Επιστημών, Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Γερμανία
Τίτλος της διδακτορικής διατριβής:  „In nova corpora mutatae formae“: Struktur und Funktion der Erzählung im achten Buch der „Metamorphosen“ Ovids
(Βαθμός: Summa cum laude) 


Υποτροφίες

1984-1988      
Υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) 

1.8.1989-29.9.1989    
Υποτροφία για εκμάθηση γερμανικών στο Ινστιτούτο του Goethe στην Κωνσταντία (Konstanz, Γερμανία) (DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

1992-1993                  
Υποτροφία Erasmus, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης

1993-1999                  
Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης)

Ιούλιος 2016
Ιούλιος-Αύγουστος 2017
Δεκέμβριος 2018        
Υπότροφος του προγράμματος του DAAD ‘Philologie in Antike und Byzanz’ (Exzellenz durch Partnerschaft in Forschung und Lehre, Universität zu Köln, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Νοέμβριος 2017         
Υπότροφος του προγράμματος SFB 1136 – Bildung und Religion του Πανεπιστημίου του Göttingen 


Επαγγελματική πείρα, ακαδημαϊκή εξέλιξη

2000-2003      
Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, διδάσκουσα σε θέση λέκτορα Λατινικής Φιλολογίας βάσει του ΠΔ 407/80, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2003-2009      
Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2009-              
Επίκουρη καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Επισκέψεις για διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

2006               
Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Saarland, Saarbrücken, Γερμανία (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Socrates)

2013               
Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Göttingen (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus)

2015               
Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus) 


Δημοσιεύσεις 
 

Βιβλίο:

Chrysanthe Tsitsiou-Chelidoni, Ovid, „Metamorphosen Buch VIII. Narrative Technik und literarischer Kontext,  Φρανκφούρτη κ.α. 2003 (Studien zur Klassischen Philologie 138) 

Βιβλιοκρισίες:
G. Rosati, στο Bryn Mawr Classical Review 2005.07.08 (http://bmcr.brynmawr.edu/2005/2005-07-08.html),
N. Holzberg, στο Classical Review 55.2, 2005, 696-697
J. Hindermann, στο Museum Helveticum 62.4, 2005, 240-241
F. Schaffenrath, στο Anzeiger für die Altertumswissenschaft 58.3/4, 2005, 176-177
U. Schmitzer, στο Gymnasium 114, 2007, 163-164 
S. Viarre, στο Latomus 66, 2007, 254   


Συλλογικός τόμος (συνεπιμέλεια)
:

Ανδ. Ν. Μιχαλόπουλος, Χρ. Τσίτσιου-Χελιδόνη (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη: Κοινωνική και πνευματική ζωή. Πρακτικά Η' Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013. 


Εισαγωγικά εγχειρίδια:

Χρ. Τσίτσιου-Χελιδόνη, Ρητορεία και ρητορική στην ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, στο: Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα 2012, http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/rhetoric/index.html

Β. Φυντίκογλου, Χρ. Τσίτσιου-Χελιδόνη, Lingua Latina. Θέματα Λατινικής Γλώσσας και Ρωμαϊκού Πολιτισμού. Ανθολόγιο Κειμένων για την Ύστερη Respublica, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2409.

 

Άρθρα: 

 1. ‚Erzählerische Querverbindungen in Ovids ,Metamorphosenʻ‘, στο: W. Schubert (επιμ.), Ovid. Werk und Wirkung. Festgabe für Michael von Albrecht zum 65. Geburtstag. Teil I., Φρανκφούρτη κ.α. 1999, 269-303 (Studien zur Klassischen Philologie 100).
 2. Λιγὺς ἀγορητής, ἐχέφρων ἥρως. Η πρόσληψη του ομηρικού Νέστορα στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου’, στο: M. Païsi-Apostolopoulou (επιμ.), Έρανος. Από τα Πρακτικά του Θ΄ Συνεδρίου για την Οδύσσεια (2-7 Σεπτεμβρίου 2000), Ιθάκη 2001, 455-480.
 3. Nomen omen: Scylla’s Eloquent Name and Ovid’s Reply (Met. 8, 6-151)’, Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi classici, 50, 2003, 195-203.
 4. ‘Seneca, Epist. 58, 7: Τα όρια της μετάφρασης’, στο: Μεταφραστική θεωρία και πράξη στη Λατινική Γραμματεία. Πρακτικά Ζ΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 16-19 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 2003, 188-197 (ΕΕΦΣΠΘ, τεύχ. Τμήματος Φιλολογίας 10, 2002-3, 188-197).
 5. ‘Περί χρόνου. Σύγχρονα μαθήματα Ηθικής από το Λεύκιο Ανναίο Σενέκα’, στο: Ροδόπη, Επετηρίδα Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, τ. 1ος (Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα προβλήματα), Κομοτηνή 2005, 161-173.
 6. ‘Ov. met. 14, 671: Pomona in der Gesellschaft der heftigst umworbenen Frauen’, Bollettino di Studi Latini 36.2, 2006, 399-418.
 7. ‘Kleinasien zwischen Ost und West. Titus Livius’ Bericht über den Kampf zwischen Antiochos dem Grossen und den Römern (192-188 v.Chr.)’, στο: G. Urso (επιμ.), Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore, Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 28-30 settembre 2006, Πίζα 2007, 23-44 (I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 6).
 8. ‘Λόγος γυναικών για το γήρας. Τέσσερα παραδείγματα από την Ελληνική και τη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (Σαπφώ, Λυδία, Σίβυλλα, Πέριλλα)’, στο: Β. Κοντογιάννη (επιμ.), Λόγος γυναικών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Κομοτηνή, 26-28 Μαΐου 2006, Αθήνα 2008, 355-367.
 9. ‘Equando communem hanc esse patriam licebit? (Liv. III 67, 10): Livius’s Geschichte als einheitsstiftender Faktor’, στο: G. Urso (επιμ.), „Patria diversis gentibus una?“ Unit politica e indentit etniche nell’Italia antica, Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 20-22 settembre 2007, Πίζα 2008, 197-218 (I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 7).
 10. ‘History beyond Literature: Interpreting the ʻinternally focalizedʼ narrative in Livy’s Ab urbe condita’, στο: J. Grethlein, A. Rengakos (επιμ.), Narratology and Interpretation. The Content of Narrative Form in Ancient Literature, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 2009, 527-554 (Trends in Classics, Suppl. 4).
 11. ‘Macht, Rhetorik, Autorität: Zur Funktion der Reden Caesars und seiner Gegner in De Bello Gallico’, στο: D. Pausch (επιμ.), Stimmen der Geschichte. Funktionen von Reden in der antiken Historiographie, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 2010, 125-155 (Beiträge zur Altertumskunde 284).
 12. ‘Ορατίου Επιστολή 1.20: στα ίχνη μίας πρώιμης 'ποιητικής της πρόσληψης'’, στο Δ.Ζ.Νικήτας (επιμ.), Laus et GratiaIn memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, Θεσσαλονίκη 2012, 215-255.
 13. ‘Ηγεμόνες και Αλλότριοι. Από τον Τίτο Λίβιο στη Martha Nussbaum’, στο: Α. Ν. Μιχαλόπουλος, Χ. Τσίτσιου-Χελιδόνη (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη. Κοινωνική και πνευματική ζωή. Πρακτικά Η΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013, 95-106.
 14. ‘Horace on the Role of the Poetry's Audience in the Literary Process’, Trends in Classics 5.2, 2013, 341-375.
 15. ‘Οβιδίου Μεταμορφώσεις 8.329-444: από το ηχηρό γέλιο στο στοχαστικό χαμόγελο’, στο: Μ. Βουτσίνου-Κικίλια, Α. Ν. Μιχαλόπουλος, Σ. Παπαϊωάννου (επιμ.), Πρακτικά του Θ' Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, ‘Rideamus igitur’: το χιούμορ στη Λατινική Γραμματεία, Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2011, Αθήνα 2014, 150-157.
 16. ‘Horace’s ‘Personal Problems’: On Continuities and Discontinuities in Poetry and in Classical Scholarship’, στο: St. Harrison, St. Frangoulidis, Th. Papanghelis (επιμ.), Intratextuality and Latin Literature, Berlin/Boston 2018, 173-197 (Trends in Classics, Suppl. Vol. 69). 

Βιβλιοκρισίες:

Michael von Albrecht, Das Buch der Verwandlungen. Ovid-Interpretationen, Düsseldorf – Zürich, Patmos Verlag GmbH & Co. KG – Artemis & Winkler Verlag, 2000, pp. 422, στο: Ελληνικά 55.2, 2005, 321-327. 

Stephanie McCarter, Horace between Freedom and Slavery: The First Book of ‘Epistles’. Wisconsin Studies in Classics. Madison; London: University of Wisconsin Press, 2015, στο: Bryn Mawr Classical Review 2017.01.52, http://bmcr.brynmawr.edu/2017/2017-01-52.html


Άλλες δημοσιεύσεις:

 1. ‘Παρατηρήσεις για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προοπτική μίας νέας Ρητορικής’, στο: Ι. Ν. Περυσινάκης, Α. Τσαγγαλίδης (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννινα, 16-17 Μαΐου 2003, Ιωάννινα 2004, 101-114.
 2. Antonios Rengakos, Chrysanthe Tsitsiou-Chelidoni, ‘Narratology and the Classics’, στο: Oxford Bibliographies Onliine (OBO), Oxford University Press 2012 (http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo-...).