Τσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997373
Γραφείο: 
204 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 5.30-6.30, Πέμπτη 7-8.30

Η Χρυσάνθη Τσίτσιου-Χελιδόνη γεννήθηκε στην Τρίπολη (ν. Αρκαδίας) στις 2 Απριλίου 1967. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην Κλασική Φιλολογία (1984-1989). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, στο Τμήμα Ανατολικών και Αρχαιογνωστικών Επιστημών, του οποίου αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1999. Δίδαξε αρχικώς βάσει του ΠΔ 407/80 και στη συνέχεια ως λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2000-2003 και 2003-2009 αντίστοιχα). Από το Σεπτέμβριο 2009 υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ποίηση της εποχής του Αυγούστου
 • Ρωμαϊκή ιστοριογραφία
 • Αρχαία Ρητορική
 • Αρχαία Λογοτεχνική Κριτική και Θεωρία

 

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΛΦI 125 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I 5 ECTS
ΛΦI 161 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II 6 ECTS
ΛΦI 162 ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορικά) 12 ECTS
ΛΦI 163 ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) 6 ECTS

Χρυσάνθη Τσίτσιου-Χελιδόνη

Σπουδές

1984-1989
Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1993-1999
Διδακτορικό, Σχολή Ανατολικών και Αρχαιογνωστικών Επιστημών, Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Γερμανία

Τίτλος της διδακτορικής διατριβής:  „In nova corpora mutatae formae“: Struktur und Funktion der Erzählung  im achten Buch der „Metamorphosen“ Ovids

Υποτροφίες

1984-1988
Υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) 

1.8.1989-29.9.1989

Υποτροφία για εκμάθηση γερμανικών στο Ινστιτούτο του Goethe στην Κωνσταντία (Konstanz, Γερμανία) (DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst)          

1992-1993
Υποτροφία Erasmus, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Γερμανία

1993-1999
Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, University of Heidelberg)

2006
Επισκέπτρια λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Saarland, Saarbrücken, Γερμανία (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Socrates)

2013
Επισκέπτρια Επίκ. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Göttingen (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus)

Επαγγελματική πείρα, ακαδημαϊκή εξέλιξη

2000-2003
Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, διδάσκουσα σε θέση λέκτορα Λατινικής Φιλολογίας βάσει του ΠΔ 407/80, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2003-2009
Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2009-
Επίκουρη καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύσεις

Βιβλίο:

Ovid, „MetamorphosenBuch VIII. Narrative Technik und literarischer Kontext Φρανκφούρτη κ.α. 2003 (Studien zur Klassischen Philologie 138)

Βιβλιοκρισίες: G. Rosati, στο Bryn Mawr Classical Review 2005.07.08 (http://bmcr.brynmawr.edu/2005/2005-07-08.html),    N. Holzberg, στο Classical Review 55.2, 2005, 696-697,    J. Hindermann, στο Museum Helveticum 62.4, 2005, 240-241,    F. Schaffenrath, στο Anzeiger für die Altertumswissenschaft 58.3/4, 2005, 176-177,    U. Schmitzer, στο Gymnasium 114, 2007, 163-164,    S. Viarre, στο Latomus 66, 2007, 254.  

Συλλογικός τόμος (συνεπιμέλεια):

Ανδ. Ν. Μιχαλόπουλος, Χρ. Τσίτσιου-Χελιδόνη (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη: Κοινωνική και πνευματική ζωή. Πρακτικά Η' Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013.

Άρθρα: 

 1. "Erzählerische Querverbindungen in Ovids ,Metamorphosenʻ“, στο: W. Schubert (επιμ.), Ovid. Werk und Wirkung. Festgabe für Michael von Albrecht zum 65. Geburtstag. Teil I., Φρανκφούρτη κ.α. 1999, 269-303 (Studien zur Klassischen Philologie 100).
 2. "Λιγὺς ἀγορητής, ἐχέφρων ἥρως. Η πρόσληψη του ομηρικού Νέστορα στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου", στο: M. Païsi-Apostolopoulou (επιμ.), Έρανος. Από τα Πρακτικά του Θ΄ Συνεδρίου για την Οδύσσεια (2-7 Σεπτεμβρίου 2000), Ιθάκη 2001, 455-480.
 3. Nomen omen: Scylla’s Eloquent Name and Ovid’s Reply (Met. 8, 6-151)”, Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi classici, 50, 2003, 195-203.
 4. "Seneca, Epist. 58, 7: Τα όρια της μετάφρασης", στο: Μεταφραστική θεωρία και πράξη στη Λατινική Γραμματεία. Πρακτικά Ζ΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 16-19 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 2003, 188-197 (ΕΕΦΣΠΘ, τεύχ. Τμήματος Φιλολογίας 10, 2002-3, 188-197).
 5. "Περί χρόνου. Σύγχρονα μαθήματα Ηθικής από το Λεύκιο Ανναίο Σενέκα", στο: Ροδόπη, Επετηρίδα Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, τ. 1ος (Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα προβλήματα), Κομοτηνή 2005, 161-173.
 6. "Ov. met. 14, 671: Pomona in der Gesellschaft der heftigst umworbenen Frauen“, Bollettino di Studi Latini 36.2, 2006, 399-418.
 7. „Kleinasien zwischen Ost und West. Titus Livius’ Bericht über den Kampf zwischen Antiochos dem Grossen und den Römern (192-188 v.Chr.)“, στο: G. Urso (επιμ.), Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore, Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 28-30 settembre 2006, Πίζα 2007, 23-44 (I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 6).
 8. «Λόγος γυναικών για το γήρας. Τέσσερα παραδείγματα από την Ελληνική και τη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (Σαπφώ, Λυδία, Σίβυλλα, Πέριλλα)», στο: Β. Κοντογιάννη (επιμ.), Λόγος γυναικών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Κομοτηνή, 26-28 Μαΐου 2006, Αθήνα 2008, 355-367.
 9. "Equando communem hanc esse patriam licebit? (Liv. III 67, 10): Livius’s Geschichte als einheitsstiftender Faktor“, στο: G. Urso (ed.), „Patria diversis gentibus una?Unitὰ politica e indentitὰ etniche nell’Italia antica, Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 20-22 settembre 2007, Πίζα 2008, 197-218 (I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 7).
 10. “History beyond Literature: Interpreting the ʻinternally focalizedʼ narrative in Livy’s Ab urbe condita”, στο: J. Grethlein, A. Rengakos (επιμ.), Narratology and Interpretation. The Content of Narrative Form in Ancient Literature, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 2009, 527-554 (Trends in Classics, Suppl. 4).
 11. „Macht, Rhetorik, Autorität: Zur Funktion der Reden Caesars und seiner Gegner in De Bello Gallico“, στο: D. Pausch (επιμ.), Stimmen der Geschichte. Funktionen von Reden in der antiken Historiographie, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 2010, 125-155 (Beiträge zur Altertumskunde 284).
 12. "Ορατίου Επιστολή 1.20: στα ίχνη μίας πρώιμης 'ποιητικής της πρόσληψης'", στο Δ.Ζ.Νικήτας (επιμ.), Laus et Gratia. In memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, Θεσσαλονίκη 2012, 215-255.
 13. «Ηγεμόνες και Αλλότριοι. Από τον Τίτο Λίβιο στη Martha Nussbaum», στο: Α. Ν. Μιχαλόπουλος, Χ. Τσίτσιου-Χελιδόνη (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη. Κοινωνική και πνευματική ζωή. Πρακτικά Η΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013, 95-106.
 14. "Horace on the Role of the Poetry's Audience in the Literary Process", Trends in Classics 5.2, 2013, 341-375.
 15. "Οβιδίου Μεταμορφώσεις 8.329-444: από το ηχηρό γέλιο στο στοχαστικό χαμόγελο", στο Μ. Βουτσίνου-Κικίλια, Α. Ν. Μιχαλόπουλος, Σ. Παπαϊωάννου (επιμ.), Πρακτικά του Θ' Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, ‘Rideamus igitur’: το χιούμορ στη Λατινική Γραμματεία, Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2011, Αθήνα 2014, 150-157.

Βιβλιοκρισία:

Michael von Albrecht, Das Buch der Verwandlungen. Ovid-Interpretationen, Düsseldorf – Zürich, Patmos Verlag GmbH & Co. KG – Artemis & Winkler Verlag, 2000, pp. 422, στο: Ελληνικά 55.2, 2005, 321-327.

Άλλες δημοσιεύσεις:

 1. «Παρατηρήσεις για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προοπτική μιας νέας Ρητορικής», στο: Ι. Ν. Περυσινάκης, Α. Τσαγγαλίδης (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννινα, 16-17 Μαΐου 2003, Ιωάννινα 2004, 101-114.
 2. Antonios Rengakos, Chrysanthe Tsitsiou-Chelidoni (επιμ.), "Narratology and the Classics", στο: Oxford Bibliographies Onliine (OBO), Oxford University Press 2012 (http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo-...).

Εργασίες σε εξέλιξη:

Μονογραφία με θέμα ‘Κόιντος Οράτιος Φλάκκος: ποίηση και κριτική, κοινωνία και πολιτική στα χρόνια του Αυγούστου’.

Σύνταξη του λήμματος "Αρχαία Ρητορική και Ρητορεία" για τον Εγκυκλοπαιδικό Οδηγό Αρχαιογνωσίας (Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση" - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) (υπό έκδοση).

Συγγραφή μαζί με τον αναπλ. καθ. κ. Β. Φυντίκογλου του ηλεκτρονικού συγγράμματος Lingua Latina (στο πλαίσιο της δράσης ‘Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Κάλλιπος’) (υπό έκδοση).