ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 396
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή στα φθογγικά συστήματα των φυσικών γλωσσών. Περιγραφή και εξέταση της ανα­τομίας και φυσιολογίας της ανθρώπινης ομιλίας, μελέτη και ανάλυση φωνολογικών διαδικασιών, συλλαβικής δομής, μετρικών και προσωδιακών χαρακτηριστικών λέξεων και φράσεων. Συγκρι­τική μελέτη φωνολογικών συστημάτων της ελληνικής με τις διαλέκτους της και αλλά και με άλλες γλώσσες. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των φυσικών γλωσσών εξετάζονται μέσα από τη θεωρητική σκοπιά της γενετικής γλωσσολογίας. Έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του αναλυτικού πνεύματος, οι οποίες θα οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση της δομής των φυσικών γλωσσών.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 16.00 - 18.00