Παυλίδου Θεοδοσία


Βαθμίδα: 
Ομότιμη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 991315, 2310 991316
Γραφείο: 
106Α ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
μετά από συνεννόηση

Η Θεοδοσία-Σούλα Παυλίδου, ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σπούδασε αρχικά φυσική (δευτερεύων κλάδος: ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία) στο Carleton College (ΗΠΑ) από το 1965 έως το 1969. Στη συνέχεια έκανε σπουδές επικοινωνίας (δευτερεύοντες κλάδοι: πληροφορική, λογική) στο Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität της Βόννης από όπου και πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα τo 1977. Έως το 1980, που ανέλαβε καθήκοντα στο ΑΠΘ, εργάστηκε στη Γερμανία στο Institut für Deutsche Sprache, στο Πανεπιστήμιο της Osnabrück, κ.ά. Στο ΑΠΘ διετέλεσε μ. ά. Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, Διευθύντρια του Τομέα Γλωσσολογίας και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της πραγματολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας και των σπουδών φύλου, και επικεντρώνονται σε ζητήματα ανάλυσης της συνομιλίας, δείξης, υποκειμενικότητας, φατικότητας, ευγένειας, διαπολιτισμικής πραγματολογίας, διεπιστημονικότητας, σχέσης γλώσσας-φύλου κ.ά. Από το 2005 είναι υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας, στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), στο πλαίσιο του οποίου ανέπτυξε και το Corpus Προφορικού Λόγου της Ελληνικής. Σε αυτό το πλαίσιο εγκαινίασε την εκδοτική σειρά Μελέτες για τον Προφορικό Λόγο καθώς επίσης και τη διοργάνωση ειδικών Διημερίδων με αντικείμενο την προφορική επικοινωνία, η πιο πρόσφατη από τις οποίες διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2016.  

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται οι τόμοι: 

καθώς και το ειδικό τεύχος του γλωσσολογικού περιοδικού Gender and Language, αφιερωμένο στην ελληνική γλώσσα και το φύλο, το 2015.

Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις σε παν/μια του εξωτερικού (Berlin, Copenhagen, Haifa, Los Angeles, Lancaster, Salzburg, κ.ά.) και σε διεθνή γλωσσολογικά συνέδρια. Συμμετείχε επίσης στη συνδιοργάνωση και διδασκαλία εντατικού μεταπτυχιακού μαθήματος σπουδών φύλου στο Παν/μιο Radboud (Nijmegen, 2008) και στο θερινό μεταπτυχιακό ‘σχολείο’ Language, Gender, and Sexuality (Λέσβος, 2013). Ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Freie Universität Berlin έχει διδάξει γλωσσολογικά μαθήματα στο ΠΜΣ των Νεοελληνικών Σπουδών (χειμ. εξ. 2011-2012, 2012-13, 2014-15).

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΛΟΙΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΘΕΓ 847 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 5 ECTS 104Α νκ