ΔΙΔ ΓΛΩ 070 (Γ. Φωτιάδου)


Την Πέμπτη, 23/5, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα στις 16.00-18.30, στην αίθ. 13 πκ.

Οι ώρες συνεργασίας της ημέρας αυτής θα πραγματοποιηθούν στις 14:00-16:00.