ΛΦΙ 162 – Αλλαγή ώρας μαθήματος (Χρ. Τσίτσιου)


15/3/19, 16.00-18.30, αίθ. 111

22/3/19, 16.00-18.30, αίθ. 111

29/3/19, 16.00-18.30, αίθ. 111

5/4/19, 16.00-18.30, αίθ. 111

12/4/19, 16.00-18.30, αίθ. 111