ΔΙΔ ΚΛΑΣ (Α. Λιανέρη)


Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το τελευταίο μάθημα της 10ης Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εργασιών είναι η 23η Ιανουαρίου. Οι εργασίες θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή (στη θυρίδα της διδάσκουσας) και ηλεκτρονικά σε μορφή word ή pdf στη διεύθυνση alelia@lit.auth.gr. Οι φοιτητές που χρειάζονται να συζητήσουν για τις εργασίες τους καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη διδάσκουσα.