ΓΛΩ 375 (M. Καραλή)


Ύστερα από προσωπική επικοινωνία με πολλούς/-ές φοιτητές/-τριες που δυσκολεύονται από το χιόνι να έρθουν σήμερα, 9-1- 2019 στη σχολή, το σημερινό μάθημα του ΓΛΩ 375 ακυρώνεται.

Μ. Καραλή