Τικτοπούλου Αικατερίνη


Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997056
Γραφείο: 
423/Α ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
ΑΔΕΙΑ

Η Κατερίνα Τικτοπούλου είναι πτυχιούχος Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιταλικής Φιλολογίας του πανεπιστημίου "La Sapienza" της Ρώμης και διδάκτωρ ΝεοελληνικήςΦιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει Νεοελληνική Φιλολογία από το 1997 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει μαθήματα και διαλέξεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό και έχει λάβει μέρος σεσυνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σχεδίασε και επιμελήθηκε την δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση των Αυτόγραφων Έργωντου Δ. Σολωμού, η οποία αναπτύχθηκε σε δέκα τόμους και ολοκληρώθηκε το 2012.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η δημώδης γλώσσα και γραμματεία του 16ου αιώνα, η επτανησιακή λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η μορφή και το έργο του Δ. Σολωμού, ζητήματα ψηφιακής λογοτεχνίας και φιλολογίας, αυτοβιογραφίας καθώς και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση.

ΣΠΟΥΔΕΣ

-Πτυχίο Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (1986)
-Πτυχίο Ιταλικής Φιλολογίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας καιΘεάματος, Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης (2010)
-Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2003)

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

- «Εισαγωγή της επιστημονικής έρευνας και του πληροφοριακού γραμματισμούστα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών». Οργάνωση: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley και τη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (21-25 Ιουνίου 2010). Συμμετοχή σε συνεργασία με τη Βιβλιοθηκονόμο του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας Σοφία Σαχπεκίδου.

- Πενθήμερη επιμόρφωση(21-25 Μαΐου 2012) στο πανεπιστήμιο "La Sapienza" της Ρώμης (Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienzeumanistiche e Studi orientali, DipartimentoStudi Europei Americani e Interculturali), με αντικείμενο την οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση ενός Ψηφιακού Εργαστηρίου για τις ανθρωπιστικές σπουδές, με αφορμή την περίπτωση του “DIGILAB” τουπανεπιστημίου La Sapienza. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» - Τομεακό Πρόγραμμα ERASMUS: Κινητικότητα Επιμόρφωσης Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Επιμόρφωση (STT), που διαχειρίστηκε το Α.Π.Θ. για το έτος 2011-2012. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

- Lettrice («λέκτορας») νεοελληνικής γλώσσας (ακαδημαϊκά έτη 1991-1992, 1992-1993 και 1993-1994) στο Tμήμα «Studi Romanzi» της Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (Σχολή Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών) του Πανεπιστημίου της Tuscia, στο Viterbo (υποστηρίζοντας το μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τουκαθηγητή Mario Vitti).

- Επιστημονική συνεργάτιδα (1997-2003) και επιστημονική ερευνήτρια (2003-2007) στο Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

- Eιδική επιστήμων (Π.Δ. 407/80) στον Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (2003-2004, 2004-2005)

- Επίκουρη επί θητεία καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2007-2010)

- Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ (2010κ.ε.)

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

[1] Δύο επιμνημόσυνα ποιήματα του Σολωμού. Εις το θάνατο του Λορδ Μπάιρον και Νεκρική Ωδή ΙΙ. Αναλυτική και χρηστική έκδοση, δακτυλόγραφη διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2003, 499 σελ.

[2] Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 6, (α) Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον. Νεότερο χειρόγραφο θεωρημένο (Ακαδημίας Αθηνών αρ. 1) Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη Κατερίνα Τικτοπούλου (β) Παράρτημα: Ενδιάμεσο τετράδιο, θεωρημένο (Ζακύνθου αρ. 20). Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005.

[3] Ευάγγελος Ιντζίδης, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Αριστοτέλης Σιούτης & Κατερίνα Τικτοπούλου, Τα απίθανα μολύβια. Γλώσσα Γ´ Δημοτικού (Βιβλίο μαθητή σε 3 τεύχη. Τετράδιο Εργασιών σε 2 τεύχη. Βιβλίο Δασκάλου με μεθοδολογικές οδηγίες), ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 2006. [Βλ. και στην ηλεκτρονική σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: www.p-i.schools.gr].

[4] Ο Κάτης και ο Μποντικός. Κριτική έκδοση, με εισαγωγή, σχόλια και γλωσσάριο, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2010.

[5] Ελένη Κακουλίδη-Πάνου, Ελένη Καραντζόλα & Κατερίνα Τικτοπούλου, Ανθολόγιο δημώδους πεζού λόγου του 16ου αιώνα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη [υπό έκδοση].

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

[1]  O Ύμνος εις την Eλευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού και οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του, Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1998.                 

[2] O Ύμνος εις την Eλευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού και οι τρεις πρώτες μεταφράσεις του / The Hymn to Liberty and the first three translations, Bουλή των Eλλήνων-Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, Aθήνα 1999.

[3] Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 1: Νεανικό Τετράδιο (1820-1828), Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη, Επιμέλεια Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 1999.

[4] Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 3: Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον. Αρχαιότερο χειρόγραφο (Ζακύνθου αρ. 10). Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη, Επιμέλεια Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 2002.

[5] Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 4: Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον. Νεότερο χειρόγραφο θεωρημένο (Εθνικής Βιβλιοθήκης Φ 92). Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος. Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη Επιμέλεια Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2003.

[6] Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 6, (α) Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον. Νεότερο χειρόγραφο θεωρημένο (Ακαδημίας Αθηνών αρ. 1) Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη Κατερίνα Τικτοπούλου (β) Παράρτημα: Ενδιάμεσο τετράδιο, θεωρημένο (Ζακύνθου αρ. 20 ). Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005.

[7] Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητες 8-10: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι (Ζακύνθου αρ. 11), Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2011.

[8]  Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητες 11: Σατιρικά Διάφορα, Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2012.

[9]  Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητες 13-15, Τεύχος Α΄: Φωτοτυπίες, Τεύχος Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης - Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2012.

 

ΑΡΘΡΑ

[1] «Aκαδημίας Aθηνών αρ. 66: αντίγραφο Πολυλά. (Ένα λανθάνον χειρόγραφο του Σολωμού)», περ. Mολυβδο-κονδυλο-πελεκητής 1 (1989), σ. 43-55.

[2] «Παρατηρήσεις για τη διγλωσσία του Σολωμού: ανάμεσα στα ιταλικά και στα ελληνικά», στο: Mνήμη Eλένης Tσαντσάνογλου. Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Z´ Eπιστημονικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 207-229. [Αναδημοσίευση στο περ. Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 34 (1997) [=1998], σ. 203-228].

[3] «Oι “Στοχασμοί” του Σολωμού στους Eλεύθερους Πολιορκημένους», στο: 2+7 εισηγήσεις για το Διονύσιο Σολωμό, Eκδόσεις Περίπλους, Aθήνα 1998, σ. 95-107. 

[4] «Oι τύχες του ανολοκλήρωτου έργου του Διονυσίου Σολωμού. Aμηχανία και εύγλωττες μεταφορές», στο: Σολωμός: Kανών ποιητικού βίου, Σχολή Mωραΐτη, Aθήνα 1999, σ. 61-136.

[5] «Kαταβολές και μεταβολισμοί της ιταλικής παιδείας του Σολωμού: "La Religione di Canova"», περ. Πόρφυρας 95-96 (Ιούλιος - Σεπτέμβρης 2000: Αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό), σ. 184-196.

[6] «Ένα βιογραφικό σκηνογράφημα του Σπ. Ζαμπέλιου για τον Σολωμό», στο: Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Επιμέλεια Μαίρη Μικέ, Μίλτος Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 2005, σ. 313-328.

[7] «H “Ξανθούλα”, η ωδή “Eις μοναχήν” και η ταυτότητα δύο σολωμικών στροφών», περ. Κονδυλοφόρος 4 (2005), σ. 29-40.

[8] «Ramuscelli che alla fine daranno l’Albero. Ένα ανέκδοτο σατιρικό σύνθεμα του Σολωμού. Πρόδρομη δημοσίευση», περ. Κονδυλοφόρος 8 (2009) 9-37.

[9] «L’edizione veneta dell’Ode per Prima Messa di Dionysios Solomòs», στο «Alle gentili arti ammaestra». Studi in onore di Alkistis Proiou, Επιμέλεια Angela Armati, Marco Cerasoli & Cristiano Luciani, Dipartimento di Filologia Greca e Latina, Università di Roma La Sapienza, Ρώμη 2010, σ. 352-374.

[10] «Η πρώτη έκδοση της Ωδής για Πρώτη Λειτουργία του Δ. Σολωμού», περ. Κονδυλοφόρος 9 (2010) 7-27.

[11] «Ο ιταλόγλωσσος Σολωμός», Διονύσιος Σολωμός (150 χρόνια από τον θάνατο του ποιητή). Πρακτικά Επιστημονική Ημερίδας, Επιμέλεια Γιώργος Κ. Μύαρης, Λευκωσία, 2011, σ. 53-71.

[12] Ελένη Καραντζόλα, Κατερίνα Τικτοπούλου & Κατερίνα Φραντζή, «Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγές για την πρώιμη νεοελληνική γλώσσα», στο Πρώιμη Νεοελληνική Δημώδης Γραμματεία. Γλώσσα, Παράδοση και Ποιητική, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 2012, σ. 473-501.

[13] «Το ζητούμενο της Ελευθερίας, ο Σολωμός και η λογοτεχνία της Επτανήσου», στο Ελευθερία και Ευθύνη κατά τον Απόστολο Παύλο, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, Βέροια, 2012, σ. 235-251.

[14] «Ο ένδον καθρέπτης. Διγλωσσία και λογοτεχνία στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» στο La Grecia allo specchio. Complessità e attualità della cultura neogreca [υπό έκδοση].

[15] Ελένη Καραντζόλα & Κατερίνα Τικτοπούλου, «Κειμενογλωσσική ανάλυση διαθηκών Κρητών νοταρίων», στα Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου  [υπό έκδοση].

[16] Ελένη Καραντζόλα & Kατερίνα Τικτοπούλου «Γλώσσα της δημώδους λογοτεχνίας  και Ιστορία της ελληνικής (12ος - 17ος αι.)» Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.). VII Διεθνές Συνέδριο NEOGRAECA MEDII AEVI (Ηράκλειο, 1-4 Νοεμβρίου 2012) [υπό έκδοση].

[17] «Ο κριτικός λόγος του Σολωμού», Πρακτικά ΙΓ´ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών [υπό έκδοση].

[18] «Dionisios Solomòs. Poesia e Politica», L'isola di Zante: ponte tra Grecia e Italia)  [υπό έκδοση].

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[1] Ευρετήριο Ονομάτων και Πραγμάτων του τόμου Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, τόμ. Γ´: Aλληλογραφία, Eπιμέλεια-σημειώσεις Λίνος Πολίτης, Aθήνα, Ίκαρος 1991, σ. 629-649.

[2] Διονύσιος Σολωμός. Bιβλιογραφικές Προτάσεις, Eθνικό Kέντρο Bιβλίου, Aθήνα 1998 [τρίπτυχο].

[3] «Tο ανολοκλήρωτο σολωμικό έργο», στο ένθετο «Eπτά Hμέρες» της εφημ. H Kαθημερινή (Kυριακή 24 Mαΐου 1998), σ. 9-11.

[4] Λήμμα «H Mεταπολεμική Πεζογραφία», στο: Iστορία της Eλληνικής Γλώσσας, Επιμέλεια Μ. Ζ. Κοπιδάκης, Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο, Aθήνα 1999, σ. 288-289.

[5] Λήμμα «H Σχολή της Θεσαλονίκης», στο: Iστορία της Eλληνικής Γλώσσας, Επιμέλεια Μ. Ζ. Κοπιδάκης, Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο, Aθήνα 1999, σ. 304-305.

[6] Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία-Ποιητικά κείμενα: Ντάντε Αλιγκιέρι, «Θεία Κωμωδία: Κόλαση», Άσμα τρίτο  [Α1] στο http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/POETRY/Dante

 [7] Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία-Ποιητικά κείμενα: Διονύσιος Σολωμός, «Στο θάνατο του Φόσκολου» [Α17] στο http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/POETRY/Solomos

 [8] Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία-Ποιητικά κείμενα: Ούγκο Φόσκολο, «Ύμνος στη Ζάκυνθο» [Α11] στο http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/POETRY/foskolo

 [9] «Dionysios Solomos. The two great challenges: liberty and language», στο: Greece: books and writters, National Bank of Greece & Ministry of Culture, Aθήνα 2001, σ. 94-98.

[10] «Διονύσιος Σολωμός», εφημ. Τα Νέα, ένθετο: «Βιβλιοδρόμιο» (30-31 Δεκεμβρίου 2006) 2-3.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

[1] Μετάφραση από τα ιταλικά της «Εισαγωγής» της Renata Lavagnini (41σελ.) στο: Κ. Π. Καβάφης, Ατελή Ποιήματα 1918-1932, Φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini, Ίκαρος, Αθήνα 1994, σ. 15-56.

[2] Μετάφραση από τα ιταλικά μέρους της ύλης του προγράμματος της θεατρικής παράστασης Ο ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη του Κ. Γκολντόνι, που ανέβηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κατά τη θεατρική περίοδο 1995-1996.

[3] Nεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Iταλία / Lingua e Letteratura Neogreca in Italia, Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1997. Mετάφραση της ιταλόγλωσσης ύλης του δίγλωσσου (ελληνικά-ιταλικά) τόμου.

[4] Μετάφραση από τα ιταλικά των αρχαιόθεμων άρθρων:

(α) Β. Gentili, «Μεταφράζοντας ποίηση», και (β) F. Montanari, «Μεταφράζοντας από τα ελληνικά στα ελληνικά» από τον τόμο: La traduzione dei testi classici. Teoria, Prassi, Storia, Atti del Convegno di Palermo 6-9 Aprile 1988, Νάπολη 1991, σ. 31-40 και 221-231.

Οι μεταφράσεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.komvos.edu.gr/intratranslation_bibliography/anthology/MELETES

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 [1] 10-12 Ιουνίου 1988, Υπουργείο Πολιτισμού, Ζάκυνθος: Επιστημονική συνάντηση για τα 180 χρόνια από τη γέννηση του Δ. Σολωμού («Οι στοχασμοί στους “Ελεύθερους Πολιορκισμένους” και το πέρασμα από το Α´ στο Β´ Σχεδίασμα»).

[2] 20-22 Μαΐου 1993, Università della Tuscia & Associazione nazionale di studi neogreci, Βιτέρμπο: IV Convegno di Studi Neogreci. Τesti letterari italiani tradotti in Greco (dal ’500 ad oggi) («Ο Σολωμός “μεταφραστής” του Σολωμού»).

[3] 25-27 Aπριλίου 1996, A.Π.Θ. (Τομέας ΜΝΕΣ): Z´ Eπιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στην Eλένη Tσαντσάνογλου. Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας («Παρατηρήσεις για τη διγλωσσία του Σολωμού: ανάμεσα στα ιταλικά και τα ελληνικά»).

[4] 30 Oκτωβρίου - 1 Nοεμβρίου 1997, Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα: Διονύσιος Σολωμός: “Kανών” Νεοελληνικού Πνευματικού Βίου; («Οι τύχες του αποσπασματικού σολωμικού έργου»).

[5] 2-4 Οκτωβρίου 1998, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί: Επιστημονική Συνάντηση. Ο Σολωμός και η Ευρώπη («Καταβολές και μεταβολισμοί της ιταλικής παιδείας του Σολωμού: το σονέτο “La Religione di Canova”»).

[6] 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2005, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Neograeca Medii Aevi VI. Γλώσσα, Παράδοση και Ποιητική («Τα έγγραφα ως πηγές για την πρώιμη νεοελληνική») [από κοινού με την Ελένη Καραντζόλα και την Κατερίνα Φραντζή].

[7] 24-25 Νοεμβρίου 2005, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.: Επιστημονική Συνάντηση: Νέες Τεχνολογίες και Φιλολογικές Σπουδές («Γλωσσική πληροφορία και ημιαυτόματη αναζήτηση: ΗΣΚ της πρώιμης νεοελληνικής») [από κοινού με την Ελένη Καραντζόλα και την Κατερίνα Φραντζή].

[8] 27 Οκτωβρίου 2007, Ημερίδα για τον Διονύσιο Σολωμό, Σύνδεσμος Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων (ΟΕΛΜΕΚ) και Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού («Ο ιταλόγλωσσος Σολωμός»).

[9] 24-26 Νοεμβρίου 2010, Palermo: VIII Convegno dell’ Associazione Nazionale di Studi Neogreci. La Grecia allo specchio. Complessità e attualità della cultura neogreca. («Ο ένδον καθρέπτης. Διγλωσσία και λογοτεχνία στα Επτάνησα του 19ου αιώνα»).

[10] 14-16 Οκτωβρίου 2011, Θεσσαλονίκη: Ι´ Πανελλήνιο Συνέδριο: Η γλώσσα της παιδείας και των μεταρρυθμίσεων. («Όψεις της δημιουργικής γραφής του Σολωμού και του Σεφέρη»).

[11] 21-25 Οκτωβρίου 2011, Χανιά: 11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. («Κειμενογλωσσική ανάλυση διαθηκών Κρητών νοταρίων», σε συνεργασία με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Γλωσσολογίας Ελένη Καραντζόλα).

[12] 3-6 Νοεμβρίου 2011, Θεσσαλονίκη: ΙΓ´ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών. («Ο κριτικός λόγος του Σολωμού»).

[13] 26-28 Ιουνίου 2012, Βέροια: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελευθερία και Ευθύνη κατά τον Απόστολο Παύλο, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ΙΗ΄ Παύλειων ("Το ζητούμενο της Ελευθερίας, ο Σολωμός και η λογοτεχνία της Επτανήσου").

[14] 1-4 Νοεμβρίου 2012, Ηράκλειο: VII Διεθνές Συνέδριο NEOGRAECA MEDII AEVI : Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.) (σε συνεργασία με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Γλωσσολογίας Ελένη Καραντζόλα, «Γλώσσα της δημώδους λογοτεχνίας και Ιστορία της ελληνικής (12ος - 17ος αι.)»).

[15] 24 Μαΐου 2013, Ρώμη: L'isola di Zante: ponte tra Grecia e Italia («Dionisios Solomòs. Poesia e Politica»).

[16] 24-25 Οκτωβρίου 2013, Πάδοβα: Due giornate di studio in memoria di Filippo Maria Pontani: Autografi letterari romanzi e neogreci: problemi teorici, editoriali e interpretativi («Ιl problema ecdotico delle poesie incompiute di Dionisios Solomòs e il metodo "analitico"»).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

[1] 9 Ιανουαρίου 2012, Θεσσαλονίκη: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης («Η Θεσσαλονίκη του Σάκη Σερέφα σε α´ και γ´ πρόσωπο»).

[2] 14 Μαρτίου 2012, Αθήνα: Ημερίδα για τον Νικηφόρο Βρεττάκο - Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη («Όψεις της ποιητικής του Νικηφόρου Βρεττάκου. Ποιήματα ποιητικής»).

[3] 22 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα στον Αντώνη Σαμαράκη - Δήμος Συκεών («Η φωνή μιας άγρυπνης συνειδησης»).

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

[1] Υπεύθυνη της επανέκδοση της διπλωματικής έκδοσης των σολωμικών χειρογράφων, την οποία είχε επιμεληθεί ο Λ. Πολίτης (Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Τόμος Α´: Φωτοτυπίες, Τόμος Β´: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λ. Πολίτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1964). Η επανέκδοση σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 1988 σε συνεργασία με την καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. Ελένη Τσαντσάνογλου και με την επιχορήγηση του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.

[2] Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με δημώδη πεζά κείμενα της περιόδου της Τουρκοκρατίας» που σχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελένη Καραντζόλα και την αναπληρώτρια καθηγήτρια πληροφορικής στο ίδιο Πανεπιστήμιο Κατερίνα Φραντζή, και ξεκίνησε στις αρχές του 2004. Ειδικότερο αντικείμενο: εκδοτικές προδιαγραφές και φιλολογικές αρχές κατά τη μεταγραφή των πηγών και των διπλωματικών εκδόσεων σε χρηστικές (ηλεκτρονικές) εκδόσεις.

[3] Κατά τη διάρκεια της δεκάχρονης ερευνητικής εργασίας μου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (1997/8-2007) ασχολήθηκα με τη μετάφραση (από τα ιταλικά στα ελληνικά), την επιμέλεια της εκδοτικής δραστηριότητας του φορέα, την οργάνωση συνεδρίων και συμμετείχα σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

[4] Υπεύθυνη της τεκμηρίωσης της ψηφιοποίησης των χειρογράφων του Δ. Σολωμού στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων (2007-2008).

[5] Πρόκριση και χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. του ερευνητικού προγράμματος «Κατασκευές και ερμηνείες του εαυτού: επτανησιακή και γυναικεία αυτοβιογραφία τον 19ο αιώνα» (2012).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακά Μαθήματα Κορμού

Νεοελληνική Ποίηση, Πεζογραφία και Θέατρο (αρχές-1789)

Νεοελληνική Ποίηση (1789-1914)

Νεοελληνική Ποίηση (1914-σήμερα) 

Προπτυχιακά Μαθήματα Ειδίκευσης

Επτανησιακή λογοτεχνία

Πεζογραφία στα Επτάνησα: από τον Σολωμό στον Θεοτόκη

Δ. Σολωμός: ερμηνευτικά και εκδοτικά ζητήματα

Δ. Σολωμού, Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι: ερμηνευτικά και εκδοτικά ζητήματα

Τα μεγάλα συνθέματα του Δ. Σολωμού

Δ. Σολωμός: Ποίηση και Πολιτική

Επιμνημόσυνη ποίηση: 19ος - 20ός αιώνα

Η ποίηση του Οδ. Ελύτη

Σατιρική ποίηση του 19ου αιώνα

Το λογοτεχνικό έργο του Κ. Γ. Καρυωτάκη

Διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση                     

 

Μεταπτυχιακα

Ερευνητική μεθοδολογία: Νεοελληνικές Σπουδές (συνδιδασκαλία) 

Ειδικά εκδοτικά θέματα: Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα στον Δ. Σολωμό

Ζητήματα επτανησιακής λογοτεχνίας

Αυτοβιογραφία στα Επτάνησα του 19ου αιώνα

 

Διαλέξεις στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Freie Βερολίνου, Μιλάνου, Πάδοβας, Ρώμης.

Μέλος σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων.

Υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τη διετία 2012-2014.

Κατ' επανάληψη εξετάστρια και συνεξετάστρια του ειδικού πτυχιακού μαθήματος (ΝΕΦ 240) καθώς και επόπτρια και βαθμολογήτρια σε πολλές εργασίες Α´ και Β´ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών

Επόπτρια της διδακτορικής διατριβής της κας Ελένη Πετρίδου με θέμα την ψηφιακή γενετική έκδοση του Λάμπρου του Δ. Σολωμού.

 Επόπτρια των μεταπτυχιακών εργασιών:

- Ε. Πετρίδου, «Υπερκείμενο: ιστορία, θεωρία, πρακτικές και μία εφαρμογή στη νεοελληνική λογοτεχνία» (2011)

Μ. Μπεχλιβάνου, «Λογοτεχνία και διαδίκτυο» (2012)

Χ. Θεολόγου, «Η μορφή του εκδότη Γ. Βαλέτα» (2012)

N. Σπυρίδωνος, «Η έκδοση της κωμωδίας "Τα Φούμαρα" του Μπ. Άννινου» (2013)

- Κ. Ιωαννίδου, Ψηφιακή λογοτεχνία και ανάγνωση (υπό εξέλιξη)

Υπεύθυνη για την τελετή αναγόρευσης του γάλλου σολωμιστή Louis Coutelle σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας (29/2/2012).

Κατ' επανάληψη εκπρόσωπος του Τομέα ΜΝΕΣ στο Τμήμα Φιλολογίας και εκπρόσωπος του Τμήματος σε διάφορες επιτροπές.