ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΝΕΦ 605
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

 

Οικογενειακές σχέσεις και δημόσια σφαίρα στο νεοελληνικό μυθιστόρημα (1922-1974)  

Aν, με τα λόγια του Αντρέα Φραγκιά, «ο διαχωρισμός σε εξωγενείς και εσωτερικές καταστάσεις είναι τεχνητός και βεβιασμένος», στόχος του μεταπτυχιακού σεμιναρίου είναι να μελετήσει όχι μόνο σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, όπως αυτές αναπαρίστανται στο νεοελληνικό μυθιστόρημα σ’ ένα κρίσιμο διάστημα στα μεσοπολεμικά και στα μεταπολεμικά χρόνια (1922-1974), αλλά και τους τρόπους με τους οποίους, μέσα από τους δρόμους της γραφής, μυθοποιείται η ιστορία, πώς τα μέλη της ερμηνεύουν, διαμορφώνονται (αλλά και διαμορφώνουν), αντιδρούν απέναντι σε συλλογικότερες καταστάσεις που ξεφεύγουν από την επικράτεια του οίκου, που υπερβαίνουν τα όρια του ατομικού και της βιωμένης εμπειρίας και ως προς τις αιτίες και ως προς τις επιπτώσεις τους. Έτσι αυτή η συνεχής διάδραση και επικοινωνία, επειδή η σχέση ανάμεσα στον οίκο και στον δήμο παρουσιάζει ποικίλες τονικότητες στην πορεία του χρόνου, αφενός προσδίδει πολιτικό περιεχόμενο στα μέλη των οικογενειών και αφετέρου επιτρέπει να αναδυθεί η πολιτισμική ποικιλία και διαφοροποίηση σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.

 

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Τρίτη 14.00-16.00 & Τετάρτη 11.00-13.00