ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Κωδικός: 
ΛΦΙ 571
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δεύτερη Σοφιστική

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ. Παρασκευή 10.00-11.00