ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι


Κωδικός: 
ΓΣΓ 287
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Γραφές της ιστορίας: συγκριτικές αναγνώσεις του ευρωπαϊκού 20ού αι.

Με αφετηρία τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα του 20ού αιώνα εξετάζονται αντιπροσωπευτικά ποικίλα είδη γραφής και τα μεταξύ τους όρια: αυτοβιογραφία, ημερολόγιο, μαρτυρία, μυθοπλασία, δοκίμιο. Στόχος του μαθήματος είναι να ανιχνευτούν και να σχολιαστούν οι βασικότεροι άξονες (θεωρητικοί, θεματικοί, πολιτισμικοί) στους οποίους στηρίζεται η αφήγηση, προκειμένου να ανασυγκροτήσει την τραυματική ιστορική εμπειρία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, του Ολοκαυτώματος και του στρατοπεδικού εγκλεισμού. Διαβάζονται κείμενα των Έλι Βιζέλ, Πρίμο Λέβι, Ζαν Αμερύ, Χόρχε Σεμπρούν, Έλεν Μπερ και Ζέμπαλντ.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ
ΕΔΙΠ Καραφουλίδου Βασιλική 2310 997017 208/8 ν.κ. Δευτέρα 15.30-16.00, Τετάρτη 8.30-11.00