Τσιριμώκου Ελισάβετ


Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997115
Γραφείο: 
212 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 16.00-18.00

ΣΠΟΥΔΕΣ

1967-1972 Φιλοσοφική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Tμήμα Φιλοσοφίας).

1972-1977 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο ParisI, Panthéon-Sorbonne (Τμήμα Φιλοσοφίας-Αισθητικής).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1977: Πανεπιστήμιο ParisI, Panthéon-SorbonneLa mise en scène d’Aristophane dans le théâtre grec contemporain (Η σκηνοθεσία του Αριστοφάνη στο νεοελληνικό θέατρο). Επόπτης καθηγητής: OlivierRevaultd’Allonnes.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1979-1980: επιμελήτρια της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας της Νεοτέρας Ευρώπης με τριετή θητεία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1982: λέκτορας της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στον Τομέα ΒΝΕΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

1985: λέκτορας της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

1987: επίκουρος καθηγήτρια της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

2001: αναπληρώτρια καθηγήτρια της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1982: «Ιστορία λογοτεχνίας και ιστορική ποιητική».

1985: «Chemins de signes. L’écho kafkaïen dans La caisse d’Aris Alexandrou».

1988: Λογοτεχνία της πόλης/πόλεις της λογοτεχνίας.

2000: Εσωτερική ταχύτητα, εκδ. Άγρα.

Λεξικογραφικά λήμματα για το Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό (Εκδοτική Αθηνών, 1986), για τη σειρά των εκδόσεων Σοκόλη Η Μεταπολεμική Πεζογραφία (1988) και για το Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα-Έργα-Ρεύματα-Όροι των εκδόσεων Πατάκη (2007).

2008: «Χαρτογραφία μιας φιλίας». Εισαγωγή στο βιβλίο: Γιάννης Ρίτσος, Τροχιές σε διασταύρωση, εκδ. Άγρα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

Charles Baudelaire, Περί της ουσίας του γέλιου και γενικά περί του κωμικού στις πλαστικές τέχνες, εκδ. Άγρα, 2000.

Books and Writers, 2001.

GeorgesPerec, Σκέψη/Ταξινόμηση, εκδ. Άγρα, 2005.

ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικής Γραμματολογίας AILC/ILCQ.

Iδρυτικό μέλος του περιοδικού Λόγου χάριν.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Σχήμα λόγου.

Αρθρογράφος στην εφημερίδα Το Βήμα και Τα Νέα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Θεωρία λογοτεχνίας και Συγκριτική γραμματολογία