Οργάνωση του νέου ΠΠΣ (από το 2015-16) - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τομέας Γλωσσολογίας προσφέρει μαθήματα με κωδικούς ΓΛΩ (Γώσσολογία), τα οποία πιστώνονται με 6 ECTS έκαστο.

Κάθε φοιτητής/ήτρια που επιλέγει την ειδίκευση Γλωσσολογίας πρέπει να ακολουθήσει το εξής πρόγραμμα:

α) 48 ECTS = οκτώ μαθήματα τα οποία θα επιλέξει υποχρεωτικά από τις επόμενες ομάδες μαθημάτων ειδίκευσης, ως εξής:

— 12 ECTS από την ομάδα: ΓΛΩ 348, ΓΛΩ 372, ΓΛΩ 396

— 6 ECTS από την ομάδα: ΓΛΩ 344, ΓΛΩ 365

— 6 ECTS από την ομάδα: ΓΛΩ 345, ΓΛΩ 379

— 12 ECTS από την ομάδα: ΓΛΩ 373, ΓΛΩ 388, ΓΛΩ 389

— 6 ECTS από την ομάδα: ΓΛΩ 341, ΓΛΩ 360

— 6 ECTS από την ομάδα: ΓΛΩ 367, ΓΛΩ 385

β) 30 ECTS = πέντε μαθήματα που επιλέγει από όσα προσφέρει ο Τομέας (δηλαδή με κωδικό ΓΛΩ) ακόμη και από αυτά που προσφέρονται στο πλαίσιο της προηγούμενης ομάδας και δεν τα έχει επιλέξει για να καλύψει τις υποχρεώσεις της σε εκείνη

γ) 12 ECTS = μαθήματα εκτός των προσφερόμενων από τον Τομέα (δηλαδή όχι με κωδικό ΑΕΦ και ΛΦΙ), τα οποία επιλέγει από μία και μόνον από συγκεκριμένες ομάδες μαθημάτων που έχει ορίσει ο Τομέας Γλωσσολογίας (βλ. παρακάτω). Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή από άλλους Τομείς του Τμήματος.

δ) 30 ECTS = πέντε μαθήματα από τα προσφερόμενα ως κατάλληλα για την απόκτηση του ΠΠΔΕ (βλ. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ)

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Για την Ειδίκευση Γλωσσολογίας οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να διαλέξουν από τις εξής Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής: 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1: Γλωσσολογικά μαθήματα από τα Ξενόγλωσσα Τμήματα

Από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας το μάθημα 11327 Νευρογλωσσολογία (διδάσκεται στα ελληνικά).

Από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τα μαθήματα LING2-592 (διδάσκεται στα αγγλικά), ΜΔΣ3-322E , ΜΔΣ3-301E, ΜΔΣ4-431E, ΜΔΣ2-325E, ΜΔΣ3-306E.

Από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τα μαθήματα Υ-ΜΕΤ-06 (διδάσκεται στα γαλλικά) και ΚΕ-ΜΕΤ-02, ΚΕ-ΜΕΤ-19 (διδάσκονται στα ελληνικά). 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2: Ιστορία

μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ή Βυζαντινής Ιστορίας ή Ιστορίας των Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας ή Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία ή Ιστορία των Χωρών του Αίμου με κωδικούς ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΣΕ, ΙΝΧ, ΙΧΑ από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3: Κλασική Φιλολογία

μαθήματα από την ειδίκευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών με οποιοδήποτε κωδικό ΑΕΦ ή ΛΦΙ εκτός των ΑΕΦ 142, 143, 144 και των ΛΦΙ 162, 163, 164.