Οργάνωση του νέου ΠΠΣ (από το 2015-16) - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών προσφέρει μαθήματα με κωδικούς ΑΕΦ (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία) και ΛΦΙ (Λατινική Φιλολογία), τα οποία πιστώνονται με 6 ECTS έκαστο, εκτός των ΑΕΦ 143 και ΛΦΙ 162, καθένα από τα οποία πιστώνεται με 12 ECTS.

Κάθε φοιτητής/ήτρια που επιλέγει την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών πρέπει να ακολουθήσει το εξής πρόγραμμα:

α) 60 ECTS = οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα, τα εξής:
ΑΕΦ 141, 142, 144, ΛΦΙ 161, 163, 164 (από 6 ECTS έκαστο)
ΑΕΦ 143, ΛΦΙ 162 (από 12 ECTS έκαστο) 

β) 18 ECTS = τρία μαθήματα που επιλέγει από όσα προσφέρει ο Τομέας (δηλαδή με κωδικό ΑΕΦ ή ΛΦΙ) εκτός των υποχρεωτικών της προηγούμενης ομάδας. Το ένα από αυτά τα τρία μαθήματα (δηλ. τα 6 από τα 18 ECTS) πρέπει να είναι ΑΕΦ.  

γ) 12 ECTS = μαθήματα εκτός των προσφερόμενων από τον Τομέα (δηλαδή όχι με κωδικό ΑΕΦ και ΛΦΙ), τα οποία επιλέγει από μία και μόνον από συγκεκριμένες ομάδες μαθημάτων που έχει ορίσει ο Τομέας Κλασικών Σπουδών (βλ. παρακάτω). Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή από άλλους Τομείς του Τμήματος. 

δ) 30 ECTS = πέντε μαθήματα από τα προσφερόμενα ως κατάλληλα για την απόκτηση του ΠΠΔΕ (βλ. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ)

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Για την Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να διαλέξουν από τις εξής Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής: 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1: Ιστορία και Πολιτισμός της Αρχαιότητας

μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ή Ρωμαϊκής Ιστορίας ή Κλασικής Αρχαιολογίας με κωδικούς ΙΑΕ, ΙΡΩ, ΑΚΛ από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2: Ιστορική Γλωσσολογία

μαθήματα από τον Τομέα Γλωσσολογίας, τα οποία αφορούν ευρύτερα την ιστορική γλωσσολογία ή τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής, της λατινικής ή των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών (κωδικοί: ΓΛΩ 341, 347, 359, 368, 370, 375, 380, 381, 382, 383, 390).