Ημερίδα "ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ" του περιοδικού ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ


Το περιοδικό ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ διοργανώνει ημερίδες με θέμα "ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ".

Το περιοδικό εκδίδεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α και βρίσκεται στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. (http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai)

Πρόγραμμα Ημερίδας Β΄ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ (Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014)

Πρόγραμμα Ημερίδας Α΄ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ (Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012)