Μονιμοποίηση της κ. Χ. Τσίτσιου στη βαθμίδα του μόνιμου επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία»