ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 379
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της κειμενογλωσσολογίας. Αρχικά, θα συζητηθούν τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν το χώρο της κειμενογλωσσολο­γίας, όπως: τι ορίζεται ως κείμενο,  με ποια κριτήρια ορίζεται η κειμενικότητα, και  ποια είναι η σχέση κειμένου και περικειμένου. Επιπλέον, θα αναλυθούν βασικές έννοιες κατηγοριοποίησης των κειμενικών ειδών, η έννοια της συνοχής και πώς αυτή πραγματώνεται με αφορμή συγκεκριμένα παραδείγματα επικοινωνιακών περιστάσεων (π.χ. στον δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο), καθώς και πώς υλοποιούνται και προσεγγίζονται οι κειμενικές σχέσεις με βάση τις μεθόδους ανάλυσης των δύο κυρίαρχων γλωσσολογικών προσεγγίσεων στην ανάλυση λόγου, της λειτουργικής και της τυπικής.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Τάντος Αλέξανδρος 2310 997134 301 π.κ. Πέμπτη 11.30-13.30 & Παρασκευή 11.30-13.30