Ιωάννης Βελούδης


Email: veloudis@lit.auth.gr

Ο Γιάννης Βελούδης σπούδασε ελληνική φιλολογία (1970-1974, ειδίκευση γλωσσολογίας) στην –ενιαία τότε– Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ με υποτροφία του ΙΚΥ. Τις σπουδές του συνέχισε στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Essex (1975-1976, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη θεωρητική γλωσσολογία) και στο Πανεπιστήμιο του Reading (1979-1982, διδακτορική διατριβή), πάντα με την αρωγή του ΙΚΥ. Από το 1977 διδάσκει στη Φιλοσοφική Σχολή και, από την ίδρυσή του, στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Η έρευνά του αφορά κυρίως τις πτυχές της τροπικότητας, ειδικότερα της επιστημικής. Στο συγγραφικό ενεργητικό του ανήκουν σειρά άρθρων, δύο εισαγωγικά εγχειρίδια (Γενική Γλωσσολογία Ι. Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, αναθεωρημένη επανέκδοση 2007 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ, Στοιχεία τυπικής λογικής και σημασιολογίας Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ 1994), και τέσσερα βιβλία (Η άρνηση Πατάκης 2005, Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα Κριτική 2005, Από τη σημασιολογία της ελληνικής γλώσσας: όψεις της επιστημικής τροπικότητας Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη 2010, Ταπεινή γλώσσα, Τυπική λογική και Ανθρώπινο βίωμα Νήσος 2012).