ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ I


Κωδικός: 
ΛΦΙ 567
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Θεωρητικές προσεγγίσεις της κλασικής λατινικής ποίησης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος