3ο Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία


Η ΣΚΗΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΑΙΩΝΑ Π.Χ.

 

Conference Proceedings

Book Flyer

Πρόγραμμα 

Ομιλητές