Νέα


Ενημέρωση για προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής Τμήματος Ψυχολογίας

Στα μαθήματα που υπάρχει όριο συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα

πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες στα δύο πρώτα μαθήματα.

 

 

Η περίοδος δηλώσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας ορίστηκε από 28/02/2021 έως 10/03/2021.

ΜΕΦ 222&236 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - LINKS ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΦ 222 Μεσαιωνική Ελληνική Πεζογραφία και Ποίηση  11:00-13:30 https://authgr.zoom.us/j/91271605428

ΔΙΔ ΚΛΑΣ (A. Λιανέρη)

Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει 24 Φεβρουαρίου με ανάρτηση υλικού στο elearning και η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 3 Μαρτίου στον σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στον κατάλογο του τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να εγγραφούν στο elearning για το υλικό του μαθήματος και για τα στοιχεία των διαδικτυακών μαθημάτων.

ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)

ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)
Η έναρξη του μαθήματος για τις 25/2/21 αναβάλλεται λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΛ2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ) ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΛ2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ) ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ

ΓΣΓ285- Ι. ΝΑΟΥΜ

Πληροφορίες για το σύνδεσμο παρακολούθησης και για την έναρξη των μαθημάτων  υπάρχουν στην πλατφόρμα του e-learning.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Π. ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ)


ΑΕΦ 144: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΙ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΙΣΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΔΟΣ): Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

ΑΕΦ 149: ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ): Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Πληροφορίες και οδηγίες έχουν αναρτηθεί σε:
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12126
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12124

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του καθ. Δ. Νικήτα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΦΙ 586 «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ»

(Δ. ΝΙΚΗΤΑΣ)

 

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΛΦΙ 586 Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας του ομότιμου καθηγητή Δ. Νικήτα θα αρχίσει την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 4:30 μ.μ.

Σύνδεσμος σύνδεσης Zoom

https://authgr.zoom.us/j/95708257969

Meeting ID: 957 0825 7969

Δηλώσεις μαθημάτων 2020-2021 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από την

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
 
1.

ΑΕΦ 142 και ΛΦΙ 163 (Θ. Παπαδοπούλου)

ΑΕΦ 142 και ΛΦΙ 163 (Θ. Παπαδοπούλου)

Οι δηλώσεις θα γίνουν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διδάσκουσα (pthaleia@lit.auth.gr) μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Το μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κωδικό του μαθήματος μαζί με ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, εξάμηνο και διεύθυνση email (@lit.auth.gr) του/της φοιτητή/τριας. Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου (διδ. Αραμπάπασλης)

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου (διδ. Αραμπάπασλης)

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα του ΛΦΙ 166 και ΛΦΙ 169 θα ξεκινήσουν στις 22 και 26 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα. Οι φοιτητές καλούνται να συνδεθούν στους αντίστοιχους συνδέσμους σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Αραμπάπασλης Κώστας

ΑΕΦ143 (Α. Ρεγκάκος)

ΑΕΦ143 (Α. Ρεγκάκος)

Από 23/2 θα αναρτάται στο e-learning υλικό για το μάθημα ΑΕΦ143 (Αρχαία Ελληνική Ποίηση-Ραψωδία Ι της Ιλιάδας). Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να αυτοεγγραφούν στο e-learning.

 

ΑΕΦ148 (Α. Οικονομάκη)

ΑΕΦ148 (Α. Οικονομάκη)

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom στις 24/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να αυτοεγγραφούν στο e-learning, για να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος και στις ανακοινώσεις.

ΑΕΦ102 (Α. Ρεγκάκος-Α. Οικονομάκη)

ΑΕΦ102 (Α. Ρεγκάκος-Α. Οικονομάκη)
To υλικό για τα 4 πρώτα μαθήματα (23/2 έως και 23/3) θα αναρτηθεί στο e-learning. Από τις 30/3 το μάθημα θα διδάσκεται μέσω zoom. Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να αυτοεγγραφούν στο e-learning, για να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος και στις ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση για το μάθημα παιδαγωγικής κατάρτισης Π 1901

Ανακοίνωση για το μάθημα παιδαγωγικής κατάρτισης Π 1901

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών που γίνονται δεκτοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται κάποια επιπλέον συνεννόηση με τον διδάσκοντα, ακόμη και αν προέρχονται από άλλο Τμήμα.

Το πρώτο όμως και σημαντικό βήμα είναι να κάνουν «αυτοεγγραφή» στο μάθημα (χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό τους), που στο elearning έχει κωδικό «EDLIT 151» ή Π 1901 με διδάσκοντα τον Κωνσταντίνο Μπίκο.

Δεν απαιτείται κάποιος ειδικός κωδικός.