Νέα


Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ304 (Παπαδοπούλου-Ρεβυθιάδου)

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ304 (Παπαδοπούλου-Ρεβυθιάδου)
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, 11.00
Η σύνδεση zoom θα αναρτηθεί στο elearning στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες.
 
Οι διδάσκουσες
 

ΝΕΦ 249 - ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

"ΝΕΦ 249 - ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, από τις 9 π.μ.
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να το δώσουν θα βρουν πληροφορίες στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο e-learning του μαθήματος".

Εμβόλιμη Εξέταση ΝΕΦ 202 (Σ. Σταυρακοπούλου)

Εμβόλιμη Εξέταση ΝΕΦ 202 (Σ. Σταυρακοπούλου):
Οι δηλώσεις συμμετοχής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της διδάσκουσας.

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΝΕΦ 206 - ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: MAIΡH MIKE

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δηλώσουν τη βούλησή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διδάσκουσα έως τις 15 Ιανουαρίου. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα των Γερμανικών θα πρέπει να το δηλώσουν στη διδάσκουσα, μέσω mail : ealexiad@lance.auth.gr, το αργότερο μέχρι 8-1-2021.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-2021 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21,

 Ι) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.4692/2020 (Α΄ 111),   

 ΙΙ) επιτυχόντες με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του Ν.4692/2020 (Α΄ 111),

 ΙΙΙ) που ανήκουν στις περιπτώσεις α,β,γ,ε και στ του άρθρου 78 του Ν.4692/2020 (Α΄ 111),

Εμβόλιμη εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Η     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, που σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περάτωσαν την κανονική φοίτηση (9ο  και μεγαλυτέρων εξαμήνων) έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν  στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για όλα τα μαθήματα που οφείλουν και τα οποία είχαν δηλώσει (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

Ανακοίνωση ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έτους 2020-2021 Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

[Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021]

 

Ανακοίνωση ΛΦΙ 125 (διδ. Αραμπάπασλης) νέος σύνδεσμος μαθήματος

Λόγω του μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα, οι τηλεδιασκέψεις θα γίνονται τις προγραμματισμένες ώρες με τη χρήση της πλατφόρμας Skype for Business στον εξής σύνδεσμο:

ΑΕΦ 141 (Ε. Αλεξίου) - νέος σύνδεσμος

Από την Παρασκευή, 20/11, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://authgr.zoom.us/j/

ΝΕΦ 203 (Διδάσκουσα Ε. Χ. Πέτκου) - ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ .

ΝΕΦ 203 (Διδάσκουσα Ε. Χ. Πέτκου) - ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Την Τετάρτη 18/11 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης (13.30-16.00).

Ανακοίνωση για το μάθημα ΛΦΙ 125 (Συμβασιούχος διδάσκων)

Tα μαθήματα για το ΛΦΙ 125 θα συνεχιστούν από το συμβασιούχο διδάσκοντα την Παρασκευή 13/11, αλλά σε ΝΕΑ ΩΡΑ (18:30). Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στο ακροατήριο να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα διδασκαλίας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο: 

https://meet.google.com/dna-udhv-brp

Αραμπάπασλης Κώστας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.