Νέα


ΙΒΓ 930 (Γ. Παπαναστασίου)

Το πρώτο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του κ. Γ. Παπαναστασίου (ΙΒΓ 930) θα γίνει, μόνο για αυτή τη βδομάδα, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, στις 13.30, στην αίθ. 104Α. Από την επόμενη εβδομάδα τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά την Πέμπτη, στις 13.30, στην αίθ. 104Α, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, διοργανώνει το Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και Βαθμίδων) στην αξιοποίηση της έρευνάς τους.

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" ΑΠΘ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών AΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

---

ΝΕΦ 204 (Α-ΚΑ) Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΝΕΦ 204 (Τμήμα Α-ΚΑ, διδ. Μ. Ιατρού) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 101 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη 18.30-21.00).

ΑΕΦ 501 (Γ. Τζιφόπουλος/Α. Οικονομάκη)

Τα δύο πρώτα μαθήματα θα γίνουν Τετάρτη 17 και 24 Οκτωβρίου (13.30-16.00, αίθ. 201α). Τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΛΦΙ 127 (ΜΕ-Ω), ΑΕΦ 101 (ΚΕ-ΠΑ), ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010, ΝΕΦ 247

Το μάθημα ΛΦΙ 127 (Τμήμα ΜΕ-Ω, διδ. Στ. Φραγκουλίδης) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 106 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Δευτέρα 11.00-13.30)

 

Το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 010 (διδ. Α. Λιανέρη) θα γίνεται στο εξής στο αμφ. Β νκ την ίδια μέρα και ώρα (Πέμπτη 11.00-13.30)

 

Το μάθημα ΑΕΦ 101 (Τμήμα ΚΕ-ΠΑ, διδ. Μ. Πλαστήρα) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 03 της νέας πτέρυγας την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη 11.00-13.30).

 

ΝΕΦ 204 (Λ. Βαρελάς)

Το μάθημα της Πέμπτης 11 Οκτωβρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

ΑΕΦ 546 (Α. Λιανέρη)

Οι δύο πρώτες συναντήσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το μάθημα ΑΕΦ 546 θα γίνουν την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου και Πέμπτη 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα 111 νκ και ώρα 13.30. Όλα τα επόμενα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, συμφωνα με το πρόγραμμα.   

ΓΛΩ 301 (Α-Ζ) - Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Α-Ζ, Δευτέρα 18.30-21.00) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.

ΛΦΙ 560 (Θ. Αντωνιάδη)

Το μάθημα ΛΦΙ 560: ΕΠΟΣ του κ. Θ. Αντωνιάδη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα ξεκινήσει κανονικά στις 17/10 και ώρα 4 μ.μ.

ΛΦΙ 567 (Θ. Παπαγγελής)

Η πρώτη συνάντηση του καθ. Θ. Παπαγγελή με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα γίνει τη Δευτέρα 15/10 και ώρα 10 π.μ.

ΑUTH-York University - Student Exchange Program, Nomination and Application Procedures

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ ότι στην ιστοσελίδα τους (http://international-relations.auth.gr/el/node/1843 ) έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, προπυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο York University του Τορόντο Καναδά, με το οποίο υφίσταται πολυετής Συμφωνία Επιστημονικής συνεργασίας .

International Careeres Festival, Rome, Italy

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ ότι στην ιστοσελίδα τους  (http://international-relations.auth.gr/el/node/1837) έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση για την διοργάνωση του 10th  International Careers Festival, που θα διεξαχθεί στην Ρώμη, από 9 έως 12 Μαρτί

1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Κλασικής Φιλολογίας

Μορφές και Τρόποι της Επιθυμίας στην αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία

Θεσσαλονίκη, 5-6 Απριλίου, 2019

ΝΕΦ 259 & ΝΕΦ 203 (Αικ. Τικτοπούλου)

Αικ. Τικτοπούλου

Τα μαθήματα ΝΕΦ 259 (Δευτέρα 8/10) και ΝΕΦ 203 (Τρίτη, 9/10) δεν θα γίνουν.
Οι αναπληρώσεις τους θα ανακοινωθούν.

ΜΕΦ 273 - 'Εναρξη μαθημάτων

Το μάθημα ΜΕΦ 273 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Κλασικών Σπουδών

Οι εξετάσεις ξένης γλώσσας θα γίνουν τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ώρα 11.00-14.00, αίθ. 104 Α (νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής).

 

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα γίνουν την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

ώρα 10.30-11.30, γραφ. 214 (νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

 

Η επιτροπή Γ’ Κύκλου