Μαθήματα ειδίκευσης τομέα Μ.Ν.Ε.Σ.


Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΓΣΓ 283 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι 6 ECTS
ΓΣΓ 285 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 7 ECTS
ΓΣΓ 287 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι 6 ECTS
ΓΣΓ 288 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ 6 ECTS
ΔΙΔ ΛΟΓ 040 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 ECTS
ΜΕΦ 230 BYZANTINH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 7 ECTS
ΜΕΦ 236 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 6 ECTS
ΜΕΦ 271 ΜΕΣΑΙΩNIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ 6 ECTS
ΜΕΦ 278 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 6 ECTS
ΝΕΦ 240 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 10 ECTS
ΝΕΦ 244 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΙ (1830-1880) 6 ECTS
ΝΕΦ 248 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙΙΙ (1974 κ.ε.) 6 ECTS
ΝΕΦ 253 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ Ι 6 ECTS
ΝΕΦ 257 EIΔIKA ΘEMATA NEOEΛΛHNIKHΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 6 ECTS
ΝΕΦ 258 EIΔIKA ΘEMATA NEOEΛΛHNIKHΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 6 ECTS
ΝΕΦ 263 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙI (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 6 ECTS
ΝΕΦ 265 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 6 ECTS