Μαθήματα ειδίκευσης τομέα Μ.Ν.Ε.Σ.


Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΓΣΓ 283 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι 6 ECTS
ΓΣΓ 285 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 7 ECTS
ΓΣΓ 286 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΙ 6 ECTS
ΓΣΓ 289 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙΙ 6 ECTS
ΓΣΓ 290 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΛΥ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι 6 ECTS
ΓΣΓ 292 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΛΥ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙΙ 6 ECTS
ΓΣΓ 400 ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 6 ECTS
ΔΙΔ ΛΟΓ 040 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 ECTS
ΜΕΦ 230 BYZANTINH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 7 ECTS
ΜΕΦ 267 ΜΕΣΑΙΩNIKΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 6 ECTS
ΜΕΦ 278 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 6 ECTS
ΝΕΦ 240 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 10 ECTS
ΝΕΦ 241 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ι (αρχές-1669) 6 ECTS
ΝΕΦ 246 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙ (1914-1944) 6 ECTS
ΝΕΦ 249 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ I (αρχές-1669) 6 ECTS
ΝΕΦ 251 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙΙ (1880-1930) 6 ECTS
ΝΕΦ 252 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ IV (1930-σήμερα) 6 ECTS
ΝΕΦ 264 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΣΕΜΙΝΑ­ΡΙΟ) 6 ECTS
ΝΕΦ 266 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 ECTS