ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 236
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Οι ιστορικοί των αλώσεων της Θεσσαλονίκης
Μ. Αυγερινού

2. Προκόπιος και Αγαθίας
Χ. Σιμελίδης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία 2310 997048 206 ν.κ.
Επίκ... Σιμελίδης Χρήστος 2310 997421 208/12 ν.κ.