ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 278
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Ταξίδης Ηλίας 2310 997029 208/9 ν.κ. Τετάρτη 11-1, Πέμπτη 9-11