Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού


Μονιμοποίηση της κ. Μ. Νούσια σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην αρχαία ελληνική ποίηση».

Μονιμοποίηση της κ. Α. Μαρκομιχελάκη σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία με έμφαση από τις αρχές έως την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους».

Μονιμοποίηση της κ. Μ. Θεοδωροπούλου σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στις ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρήσεις της γλώσσας»