Νέα


Ώρες συνεργασίας (Σ. Σταυρακοπούλου)

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Σταυρακοπούλου δεν θα ισχύσουν την Παρασκευή 26-5, λόγω συμμετοχής της σε συνέδριο του Πανεπιστημίου μας.

Εμβόλιμη εξεταστική - Χ. Τσαγγάλης

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής του κ. Τσαγγάλη παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του (207 νκ) την Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 17.30. Η εξέταση θα είναι προφορική.

ΝΕΦ 240 (Σ. Σταυρακοπούλου)

 Το μάθημα θα εξεταστεί 21 και 22 Ιουνίου σύμφωνα με την κατάταξη που θα αναρτηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας (2 Ιουνίου). 

ΓΛΩ 372 (Σταύρου - Αμβράζης) - Εμβόλιμη Εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στις 21 Ιουνίου, 13:00-14:00, στο γραφείο 301 π.κ. (Αμβράζης). Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να δώσουν το μάθημα να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου.

ΓΛΩ 392 (Αμβράζης) - Εμβόλιμη Εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτώς στις 21 Ιουνίου, 16:15-18:45, στην αίθουσα 101. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να δώσουν το μάθημα να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου.

ΝΕΦ 240 & ΝΕΦ 205 (Αικ. Τικτοπούλου) - Νέο

ΝΕΦ 240

Η αναπλήρωση της Τρίτης, 23/5 μεταφέρεται τη Δευτέρα 29/5, 18.30-21.00 στην 104 νκ.
Επίσης, το μάθημα της Τετάρτης 24/5 μεταφέρεται την Τρίτη 30/5, 13.30-16.00 στην 101 νκ.


ΝΕΦ 205

Η αναπλήρωση της Τετάρτης 24/5 μεταφέρεται την Παρασκευή 26/5, 13.30-16.00 στο αμφ. Α.

ΓΛΩ 302 (Μ. Καραλή) - Προφορική εξέταση

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά σε διάφορες ημερομηνίες στο 304 π.κ.
Μπορείτε να δηλώσετε το όνομά σας για την ημέρα που θέλετε στο 309 π.κ. από 24/5

Μάθημα αναπλήρωσης ΓΛΩ 394 (Δ. Κουτσογιάννης)

26.5.2017: αίθουσα 14 Π.Κ., ώρα: 13.30 – 16.00

Μαθήματα αναπλήρωσης ΔΙΔ. ΓΛΩ 070 (Δ. Κουτσογιάννης)

25.5.2017: αίθουσα 13 Π.Κ. , ώρα: 18.30 – 21.00

26.5.2017: αίθουσα 14 Π.Κ., ώρα: 11.00 – 13.30

ΘΕΑ 297 (Τ. Μαρκομιχελάκη) - Εμβόλιμη εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτώς στις 20 Ιουνίου, 8:00-10:30, στο Αμφιθέατρο Α. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να δώσουν το μάθημα να ενημερώσουν τη διδάσκουσα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου.