Νέα


Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)

Αικ. Τικτοπούλου
Ώρες συνεργασίας για τον Σεπτέμβριο
(ισχύουν και για τους φοιτητές Erasmus)

Πέμπτη 7/9: 16.00-17.30
Παρασκευή 15/9: 14.00-16.00
Τρίτη 19/9: 14.30-16.00
Πέμπτη 21/9: 9.00-11.00
Δευτέρα 25/9: 11.00-13.00

ΓΛΩ 394 (Δ. Κουτσογιάννης) - Εξετάσεις

ΓΛΩ 394: Γλωσσική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες (Δ. Κουτσογιάννης)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν προφορικά (σύμφωνα με το πρόγραμμα) στο γραφείο 312 (παλιό κτήριο) του διδάσκοντος. Η εξέταση θα στηριχθεί στη γραπτή εργασία των φοιτητών/τριών.

Λ. Βαρελάς (ώρες συνεργασίας)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα ΝΕΦ 204 και ΝΕΦ 251 μπορούν να περάσουν από το γραφέιο 208/4 την Παρασκευή, 15.9.2017, ώρες 14:00-16:00.

ΑΕΦ 144 (Μ. Vöhler) - Eξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημά μου ΑΕΦ 144 να μου στείλουν μέϊλ <mvoehler@lit.auth.gr>
μέχρι τις 15.09. Δεν θα γίνουν γραπτές εξετάσεις (τις 15.09.), αλλά προφορικές εξετάσεις (τις 25. Σεπτεμβρίου στο γραφείο μου, 211, από τις 8:30-10:00 το πρωί).

ΝΕΦ 205 (Μ. Ιατρού) - Εξετάσεις

Εξετάσεις ΝΕΦ 205 (Διδ. Μ. Ιατρού) - Παρασκευή 15/9, 16.15‐18.45

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έχουν μαζί τους κόλλες αναφοράς.

ΜΕΦ 275 & ΜΕΦ 298 (Σ. Κοτζάμπαση) - Εξετάσεις

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ΜΕΦ 275 και ΜΕΦ 298 (διδ. Σ. Κοτζάμπαση) θα γίνουν προφορικά την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου, στις 10 π.μ. στο γραφείο 206ν.κ. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 15.9.2017 (kotzabas@lit.auth.gr)

ΛΦΙ 164 (Β. Φυντίκογλου)

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εξεταστική εκκρεμότητα στο Φροντιστήριο Πεζογραφίας με τον κ. Φυντίκογλου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Όσοι και όσες οφείλουν ακόμη την εργασία, μπορούν να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στον διδάσκοντα έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ώρες συνεργασίας (Α. Τάντος)

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου οι ώρες συνεργασίας του κ. Τάντου θα είναι:

Δευτέρα και Τετάρτη 11.00-13.00

ΑΕΦ 147 (Ε. Αλεξίου) - Εξέταση

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν τον Σεπτέμβριο στη Ρητορική (ΑΕΦ 147), καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα μέχρι τις 9/9. Ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων η εξέταση θα διεξαχθεί προφορικά ή γραπτά την ημέρα και ώρα που έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα.