Νέα


ΓΣΓ 228 (Β. Καραφουλίδου)

ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 13.30-16.00, αίθουσα 101νκ.

ΓΛΩ 359 (Μ. Καραλή) - Εμβόλιμα

Δευτέρα 27/11, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

Δευτέρα 04/12, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

Δευτέρα 11/12, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

ΝΕΦ 203 (Λ. Αραμπατζίδου)

ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 13.30-16.00, αίθουσα 101νκ.

Ώρες συνεργασίας (Τ. Καπλάνης)

Οι ώρες συνεργασίας του κ. Καπλάνη σήμερα, 8/11/2017, δεν θα πραγματοποιηθούν. Ο κ. Καπλάνης θα βρίσκεται κανονικά στις ώρες συνεργασίας του αύριο Πέμπτη 9/11/2017.

ΝΕΦ 240 (Σ. Σταυρακοπούλου)

Στο πλαίσιο του πτυχιακού μαθήματος ΝΕΦ 240 (Διδ.: Σ. Σταυρακοπούλου), Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, ώρες 8.30-11 π.μ., αίθ. 112 ν.κ., θα διδάξει ο πεζογράφος-κριτικός Περικλής Σφυρίδης "Ντίνο Χριστιανόπουλο" και "Ν. Α. Ασλάνογλου".

Ώρες συνεργασίας (Χρ. Τσίτσιου)

Οι ώρες συνεργασίας δεν θα ισχύσουν στις 7 και τις 8 Νοεμβρίου.

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 - Αλλαγή μέρας και ώρας

Το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 θα γίνεται στο εξής κάθε Τετάρτη 8.30-11.00 στην αίθουσα 108 νκ. 

Επόμενο μάθημα: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

΄Ωρες συνεργασίας (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Οι συνεργασίες του κ. Χρυσανθόπουλου σήμερα, 2/2/17, δεν θα πραγματοποιηθούν. Παρακαλώ, αν χρειάζεται, επικοινωνείστε στο cryssant@lit.auth.gr.

ΓΛΩ 861 (Μ. Καραλή)

Το μάθημα ΓΛΩ 861 (Διδ. Μ. Καραλή) της Τετάρτης 1 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.