Νέα


ΛΦΙ 163 και ΑΕΦ 144 (Θ. Παπαδοπούλου) - Έναρξη μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων: 11 και 12 Οκτωβρίου αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΓΛΩ 347 & ΓΛΩ 382/ΛΦΙ 178 (Γ. Γιαννάκης) - Έναρξη μαθημάτων

Γ. Γιαννάκης 


Έναρξη μαθημάτων:

Οι παραδόσεις στα μαθήματα που διδάσκει ο κ. Γιαννάκης (ΓΛΩ 347 και ΓΛΩ 382/ΛΦΙ 178) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 1/10/2018.

 

ΝΕΦ 259 & ΝΕΦ 203 (Αικ. Τικτοπούλου) - Έναρξη μαθημάτων

Αικ. Τικτοπούλου

Το μάθημα ΝΕΦ 259 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1.10
16.00-18.30, αίθ. 101

Το μάθημα ΝΕΦ 203 θα ξεκινήσει την Τρίτη 2.10
11.00-13.30, αίθ. 101

ΛΦΙ 125 ΚΕ-ΠΑ διδ. Β. Φυντίκογλου - Έναρξη μαθημάτων

Το ακροατήριο του Β. Φυντίκογλου στο μάθημα ΛΦΙ 125, φοιτητές και φοιτήτριες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΕ έως και ΠΑ, χωρίζεται σε δύο τάξεις:

μία τάξη για όσους και όσες φοιτούν στο Γ΄ εξάμηνο και μεγαλύτερα, ανεξαρτήτως του Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής στο οποίο ανήκουν (Δευτέρα 16:00)

μια τάξη για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες του Α΄ εξαμήνου σε όποιο Τμήμα της Φιλοσοφικής και αν ανήκουν (Δευτέρα 18:30 στο αμφ. Α)

ΓΛΩ 394 - Εξετάσεις

Θεσσαλονίκη, 13.9. 2018

 

Μάθημα: ΓΛΩ 394:  Γλωσσική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν προφορικά, όπως και τον Ιούνιο, στις 28/9/2018 (ώρα 9.00-11.00) στο γραφείο 312.  Θα εξεταστούν οι φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν εκπονήσει και παρουσιάσει εργασίες (απαλλακτικές).

Ο διδάσκων

 

Ώρες συνεργασίας (Ν. Αμβράζης)

Οι ώρες συνεργασίας του Αμβράζη Ν. για την περίοδο της εξεταστικής Σεπτεμβρίου είναι οι εξής:Πέμπτη & Παρασκευή 12.30 - 2. 30

Νέα ύλη ΝΕΦ 240 (2017-2018)

Η εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και προϋποθέτει τη σε βάθος γνώση δέκα από τα κείμενα του παρακάτω καταλόγου (σημειώνονται με αστερίσκο), καθώς και επιλεγμένης βιβλιογραφίας για καθένα από αυτά, τα οποία αποτελούν και το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κατά την εξέταση θα γίνεται επίσης έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων ως προς την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.