Νέα


ΓΛΩ 399 (Γ. Γιαννάκης )

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΓΛΩ 399 συμπληρωματικό υλικό καθώς και ένας οδηγός μελέτης για τη γραπτή εξέταση.

Ώρες συνεργασίας (Θ. Παπαδοπούλου)

Ώρες συνεργασίας κατά την εξεταστική του ΧΕ:

Πέμπτη 18/1, 12.30-13.30
Τρίτη 23/1, 15.00-16.00
Πέμπτη 1/2, 12.00-13.00

ΛΦΙ 126 & ΛΦΙ 128 (Δ.Τσιτσικλή) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εξέταση των μαθημάτων ΛΦΙ 126 και ΛΦΙ 128 (Διδ. Δ. Τσιτσικλή) θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018, στις 10.45-13.15 στην αιθ. 101.

ΝΕΦ 202 (Μαρκομιχελάκη) - Εμβόλιμη εξέταση

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτώς, στις 24 Ιανουαρίου, 16:15, στην αίθουσα 106 (εξετάσεις κ. Ιατρού).

ΜΕΦ 222 (M. Αυγερινού) - Εμβόλιμη εξεταστική

Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος ΜΕΦ 222 (Διδ. M. Αυγερινού) θα διενεργηθούν την Παρασκευή 26/1, 14.00-16.00 στο γραφείο 206 νκ. 

Ώρες συνεργασίας (Χ. Τσίτσιου)

Χρ. Τσίτσιου, ΄Ωρες συνεργασίας κατά την εξεταστική ΧΕ 2018:

Τετάρτη, 17/1, 17.00-18.30

Πέμπτη, 18/1, 9.00-10.00

Δευτέρα, 22/1, 11.00-12.00

Τετάρτη, 24/1, 17.00-18.00

Δευτέρα, 29/1, 11.00-12.00   

Η σημερινή ώρα συνεργασίας (16/1, 17.00-18.00) δεν θα ισχύσει.

ΓΛΩ 365 - Εμβόλιμη εξέταση (Σ. Τσοχατζίδης)

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 365 θα γίνει προφορικά, στο γραφ. 302 πκ, την Πέμπτη 18-1-2018, 15:00-16:30.

ΑΕΦ 157 (Π. Κυριάκου)

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 29/1, 16.15-18.45, στην αίθουσα 107.

Γ. Γιαννάκης - Εμβόλιμη εξεταστική

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ΓΛΩ 302 και ΓΛΩ 341 θα γίνουν προφορικά στο γραφείο του καθηγητή (305 πκ) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΓΛΩ 302: Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00-12.30
ΓΛΩ 341: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00-12.30

Γ. Γιαννάκης - Ώρες συνεργασίας

Οι ώρες συνεργασίας του κ. Γιαννάκη έως το τέλος Ιανουαρίου θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-12.00.